Signet Bank finanšu informācija

2024

Signet Bank 2024. g. 1. ceturkšņa publiskais pārskats

2023

Signet Bank 2023. gada pārskats
Signet Bank 2023.g. 1. ceturkšņa publiskais pārskats
Signet Bank 2023.g. 2. ceturkšņa publiskais pārskats
Signet Bank 2023.g. 3. ceturkšņa publiskais pārskats
Signet Bank 2023.g. 4. ceturkšņa publiskais pārskats

2022

Signet Bank 2022. gada pārskats
Signet Bank 2022.g. 1. ceturkšņa publiskais pārskats
Signet Bank 2022.g. 2. ceturkšņa publiskais pārskats
Signet Bank 2022.g. 3. ceturkšņa publiskais pārskats
Signet Bank 2022.g. 4. ceturkšņa publiskais pārskats
AS Expobank Publiskais Ceturkšņa pārskats 2022.gada Janvāris – Marts
AS Expobank Publiskais Ceturkšņa pārskats 2022.gada Janvāris – Jūnijs
Atalgojuma politika un prakse
Informācijas atklāšanas paziņojums par 2022. gadu

2021

Signet Bank 2021. gada pārskats
Signet Bank 2021.g. 1. ceturkšņa publiskais pārskats
Signet Bank 2021.g. 2. ceturkšņa publiskais pārskats
Signet Bank 2021.g. 3. ceturkšņa publiskais pārskats
Signet Bank 2021.g. 4. ceturkšņa publiskais pārskats
Atalgojuma politika un prakse
AS Expobank Auditētais Gada pārskats par 2021.gadu
AS Expobank Publiskais Ceturkšņa pārskats 2021.gada Janvāris – Marts
AS Expobank Publiskais Ceturkšņa pārskats 2021.gada Janvāris – Jūnijs
AS Expobank Publiskais Ceturkšņa pārskats 2021.gada Janvāris – Septembris
AS Expobank Publiskais Ceturkšņa pārskats 2021.gada Janvāris – Decembris
Informācijas atklāšanas paziņojums par 2021. gadu

2020

Signet Bank 2020. gada pārskats
Signet Bank 2020.g. 1. ceturkšņa publiskais pārskats
Signet Bank 2020.g. 2. ceturkšņa publiskais pārskats
Signet Bank 2020.g. 3. ceturkšņa publiskais pārskats
Signet Bank 2020.g. 4. ceturkšņa publiskais pārskats
Atalgojuma politika un prakse
Informācijas atklāšanas paziņojums par 2020. gadu
AS Expobank Auditētais Gada pārskats par 2020.gadu
AS Expobank Publiskais Ceturkšņa pārskats 2020.gada Janvāris – Marts
AS Expobank Publiskais Ceturkšņa pārskats 2020.gada Janvāris – Jūnijs
AS Expobank Publiskais Ceturkšņa pārskats 2020.gada Janvāris – Septembris
AS Expobank Publiskais Ceturkšņa pārskats 2020.gada Janvāris – Decembris

2019

Signet Bank 2019. gada pārskats
Signet Bank 2019.g. 1. ceturkšņa publiskais pārskats
Signet Bank 2019.g. 2. ceturkšņa publiskais pārskats
Signet Bank 2019.g. 3. ceturkšņa publiskais pārskats
Signet Bank 2019.g. 4. ceturkšņa publiskais pārskats
Atalgojuma politika un prakse
Informācijas atklāšanas paziņojums par 2019. gadu
AS Expobank Auditētais Gada pārskats par 2019.gadu
AS Expobank Publiskais Ceturkšņa pārskats 2019.gada Janvāris – Marts
AS Expobank Publiskais Ceturkšņa pārskats 2019.gada Janvāris – Jūnijs
AS Expobank Publiskais Ceturkšņa pārskats 2019.gada Janvāris – Septembris
AS Expobank Publiskais Ceturkšņa pārskats 2019.gada Janvāris – Decembris

2018

Signet Bank 2018. gada pārskats
Signet Bank 2018.g. 1. ceturkšņa publiskais pārskats
Signet Bank 2018.g. 2. ceturkšņa publiskais pārskats
Signet Bank 2018.g. 3. ceturkšņa publiskais pārskats
Signet Bank 2018.g. 4. ceturkšņa publiskais pārskats
Informācijas atklāšanas paziņojums par 2018. gadu
Atalgojuma politika un prakse
AS Expobank Auditētais Gada pārskats par 2018.gadu
AS Expobank Publiskais Ceturkšņa pārskats 2018.gada Janvāris – Marts
AS Expobank Publiskais Ceturkšņa pārskats 2018.gada Janvāris – Jūnijs
AS Expobank Publiskais Ceturkšņa pārskats 2018.gada Janvāris – Septembris
AS Expobank Publiskais Ceturkšņa pārskats 2018.gada Janvāris – Decembris

2017

Signet Bank AS 2017. gada pārskats
2017.g. 1. ceturkšņa publiskais pārskats
2017.g. 2. ceturkšņa publiskais pārskats
2017.g. 3. ceturkšņa publiskais pārskats
2017.g. 4. ceturkšņa publiskais pārskats
Informācijas atklāšanas paziņojums par 2017. gadu
Atalgojuma politika un prakse
AS Expobank auditētais gada pārskats par 2017.gadu
AS Expobank Publiskais Ceturkšņa pārskats 2017.gada Janvāris – Marts
AS Expobank Publiskais Ceturkšņa pārskats 2017.gada Janvāris – Jūnijs
AS Expobank Publiskais Ceturkšņa pārskats 2017.gada Janvāris – Septembris
AS Expobank Publiskais Ceturkšņa pārskats 2017.gada Janvāris – Decembris

2016

Bank M2M Europe 2016. gada pārskats
2016.g. 1. ceturkšņa publiskais pārskats
2016.g. 2. ceturkšņa publiskais pārskats
2016.g. 3. ceturkšņa publiskais pārskats
2016.g. 4. ceturkšņa publiskais pārskats
Informācijas atklāšanas paziņojums par 2016. gadu
Atalgojuma politika un prakse

2015

Bank M2M Europe 2015. gada pārskats
1. ceturkšņa publiskais pārskats
2. ceturkšņa publiskais pārskats
3. ceturkšņa publiskais pārskats
4. ceturkšņa publiskais pārskats
Informācijas atklāšanas paziņojums par 2015. gadu
Atalgojuma politika un prakse

2014

Bank M2M Europe 2014. gada pārskats
1. ceturkšņa publiskais pārskats
2. ceturkšņa publiskais pārskats
3. ceturkšņa publiskais pārskats
4. ceturkšņa publiskais pārskats
Informācija par apgrūtinātiem un neapgrūtinātiem aktīviem
Informācijas atklāšanas paziņojums par 2014. gadu

2013

Bank M2M Europe 2013. gada pārskats
1. ceturkšņa publiskais pārskats
2. ceturkšņa publiskais pārskats
3. ceturkšņa publiskais pārskats
4. ceturkšņa publiskais pārskats
Informācijas atklāšanas paziņojums par 2013. gadu