Personas datu apstrāde

Mēs ticam, ka pilnīga konfidencialitāte ir bankas vērtību centrā.

Privātuma politika

Signet Bank privātuma politikas mērķis ir sniegt jums informāciju par personas datu apstrādi un to aizsardzību.

Apstrādājot personas datus, ievērojam šādus principus

Likumīgums, godprātība un pārredzamība
Personas dati tiek apstrādāti, strikti ievērojot normatīvo aktu prasības, respektējot klienta intereses un tiesības, pilnīgi un precīzi informējot klientu par datu apstrādi un tās sekām.


Nolūka ierobežojumus
Personas dati tiek apstrādāti tikai un vienīgi nolūkā, kādam tie ir iegūti, un netiek apstrādāti tālāk veidā, kas neatbilst minētajam nolūkam. Banka nevāc un neuzglabā personas datus nekonkrētiem nākotnes nolūkiem.


Datu minimizēšana
Banka sasniedz iepriekš definēto likumīgo nolūku ar minimāli nepieciešamo datu apjomu, neapstrādājot vairāk personas datu, nekā tas ir nepieciešams attiecīgā nolūka sasniegšanai.


Precizitāte
Lai sasniegtu attiecīgās personas datu apstrādes mērķi, bankas rīcībā jābūt precīziem un korektiem datiem. Šī principa efektīvai realizācijai bankai ir svarīga sadarbība ar klientu, lai nodrošinātu, ka Signet Bank rīcībā esošie dati ir aktuāli.


Glabāšanas ierobežojums.
Personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā nepieciešams iepriekš definētā likumīgā nolūka sasniegšanai. Taču jāņem vērā, ka beidzoties vienam nolūkam, var rasties citi likumīgi nolūki, kas pamato nepieciešamību personas datus glabāt ilgāk.


Integritāte un konfidencialitāte
Personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta to drošība, aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus.

Signet Bank privātuma politika

Sīkdatņu izmantošanas politika

Lai nodrošinātu Signet Bank mājaslapas drošību, darbību un funkcionalitāti, kā arī pielāgotu to jūsu lietošanas paradumiem, banka izmanto sīkdatnes (angliski – cookies).

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma brīdī, kad lietotājs apmeklē mājaslapu, saglabā lietotāja datorā, mobilajā tālrunī vai planšetē, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību mājaslapa iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt. Sīkdatņu izmantošanu var atslēgt vai ierobežot, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas mājaslapas funkcijas.

Signet Bank mājaslapā tiek izmantoti šādi sīkdatņu veidi

Obligātās sīkdatnes
Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai jūs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot mājaslapu un izmantot tās piedāvātās iespējas. Šīs sīkdatnes identificē jūsu iekārtu, taču neizpauž jūsu identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm mājaslapa nevar pilnvērtīgi darboties. Šīs sīkdatnes tiek glabātas jūsu iekārtā līdz brīdim, kad sīkdatne izpildījusi savu funkciju, bet ne ilgāk kā 2 (divus) gadus. Saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumu obligātās sīkdatnes izvietojas automātiski. Ja tomēr, izmantojot pārlūkprogrammu nodrošinātās iespējas, jūs izvēlēsieties tās atslēgt, ņemiet vērā – mājaslapa nevarēs darboties pilnvērtīgi.


Analītiskās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā jūs lietojat mājaslapu un konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru jūs izvēlaties, pārlūkojot lapu. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos apkopotā veidā, lai noskaidrotu, kas interesē mājaslapas lietotājus, un lai tādejādi varētu uzlabot lapas funkcionalitāti un padarītu to ērtāk lietojamu. Arī analītiskās sīkdatnes identificē tikai jūsu iekārtu, neizpaužot jūsu identitāti. Šīs sīkdatnes tiek glabātas jūsu iekārtā ne ilgāk kā 2 (divus) gadus.


Kā apstiprināt un dzēst sīkdatnes?

Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr ņemiet vērā, ja izvēlēsieties dzēst noteikti nepieciešamās sīkdatnes, mājaslapa nevarēs darboties pilnvērtīgi.

Detalizētāka informācija par sīkdatnēm ir pieejama mājaslapās aboutcookies.org vai allaboutcookies.org.

Informācijas izmaiņas

Signet Bank ir tiesības jebkurā brīdī izmainīt šo Sīkdatņu izmantošanas politiku. Mājaslapas apmeklētājam ir pienākums regulāri pārbaudīt šīs lapas saturu, lai iepazītos ar jebkādiem Sīkdatņu izmantošanas politikas atjauninājumiem vai tajā veiktajām izmaiņām.