MIFID

Finanšu instrumentu tirgus direktīva (Markets in Financial Instruments Directive or MiFID) attiecas uz visām institūcijām Eiropas Savienībā, kuras klientiem sniedz ieguldījumu pakalpojumus. Direktīvas mērķis ir veicināt ieguldītāju interešu aizsardzību, saskaņot ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu, nodrošināt finanšu tirgu caurspīdīgumu un palielināt konkurenci Eiropas Savienības finanšu sektorā. Latvijas Republikā MiFID prasības ir ietvertas Finanšu instrumentu tirgus likumā.

Informācija par Signet Bank AS, Signet Asset Management Latvia IPS un ieguldījumu pakalpojumiem
Interešu konflikta novēršanas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus
Klientu statusa noteikšanas politika ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā
Rikojumu izpildes politika
Izpildes vietu saraksts darījumiem ar finanšu instrumentiem
Informācija par 5 labākajām rīkojumu izpildes vietām 2022. gadā
Ieguldījumu produktu pārvaldības informācijas kopsavilkums
FX SWAP KID
FX FORWARD KID