Fiduciārie darījumi

Ja vēlaties uzticēt savu līdzekļu izvietošanu noteiktos aktīvos Signet Bank vārdā atbilstoši jūsu rīkojumam un interesēm, jums būs piemēroti fiduciārie darījumi.

Būtiskākais par fiduciārajiem darījumiem

Konfidencialitāte — banka darījumā uzņemas starpnieka lomu, un jums nav tiešu juridisku attiecību ar darījuma partneri

Bankai, rīkojoties kā darījuma starpniekam, tiek nodrošināta augstāka klienta aktīvu aizsardzības pakāpe; tomēr ir svarīgi apzināties, ka visus no darījuma izrietošos riskus uzņematies jūs pats, kā arī visus lēmumus, kas ir saistīti ar darījuma slēgšanu, jūs pieņemat patstāvīgi

Par fiduciārā darījuma administrēšanu un juridisko jautājumu sakārtošanu parūpēsies banka.


Signet Bank piedāvā fiduciāro depozītu un fiduciāro kredītu.

Izvēlies vietējo banku, kas veicina Tava biznesa izaugsmi un labklājību

Individuāli risinājumi katram klientam