Karjera

Ja jūs saista Signet Bank filozofija un jūsu profesionālie mērķi un vērtības atbilst mūsu redzējumam, aicinām pievienoties mūsu komandai.

NILLNTPFN programmas kvalitātes nodrošināšanas speciālistu/i (AML/CTPF Quality assurance specialist)
Līdz 12.06.2023.
Vairāk Aizvērt

Jūsu pienākumos būs:

 • vērtēt veikto NILLTPFN darbu un izvērtēt Bankas klientu lietas, lai pārliecinātos, ka tie atbilst ārējām normatīvajām prasībām un Bankas iekšējām politikām un procedūrām;
 • uzraudzīt un vērtēt NILLTPFN programmas izpildes kvalitāti;
 • identificēt un nodrošināt nepārtrauktu kvalitātes uzlabošanu Bankas NILLTPFN programmā;
 • uzturēt kvalitātes nodrošināšanas metodoloģiju;
 • apkopot veiktā darba rezultātus, nodrošināt atgriezenisko saiti;
 • gatavot ziņojumus vadībai par Bankas NILLTPFN programmas izpildes kvalitāti.

NILLNTPFN programmas kvalitātes nodrošināšanas speciālista pienākumus uzticēsim kandidātam ar:

 • pieredzi NILLTFN atbilstības jomā finanšu sektorā un/vai iekšējā vai ārējā auditā;
 • zināšanām par prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā;
 • padziļinātu izpratni par riskiem, kas saistīti ar bankas finanšu pakalpojumu sniegšanu;
 • zināšanām par Eiropas Savienības, LR normatīvajiem aktiem, t.sk. LB prasībām iekšējā kontrolē;
 • analītisku domāšanu un konstruktīvu komunikāciju;
 • spēju strādāt precīzi un efektīvi saskaņā ar noteiktajiem standartiem;
 • prasmi strukturēti apkopot informācijas analīzes rezultātus;
 • spēju strādāt augstas atbildības un konfidencialitātes apstākļos;
 • teicamām latviešu un labām angļu valodas prasmēm;
 • labām prasmēm darbā ar MS Office.

Mēs piedāvājam:

 • iesaistīties bankas biznesa attīstībā;
 • strādāt komandā kopā ar pieredzējušiem industrijas ekspertiem;
 • ieguldīt laiku profesionālajā attīstībā, augot kopā ar klientu biznesu un viņu idejām;
 • saņemt pamatalgu, atbilstoši kompetencei, sākot no EUR 2200,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas un citas Bankas komandai paredzētas priekšrocības.

Gaidīsim CV un motivācijas vēstuli ar norādi «Kvalitātes nodrošināšanas speciālists/-e»  līdz 2023. gada 12. jūnijam uz e-pastu [email protected].

Mēs sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks iekļauti nākamajā atlases kārtā.

Vecāko kredītriska analītiķi
Līdz 02.06.2023.
Vairāk Aizvērt

Jūsu pienākumos būs:

 • veikt uzņēmumu un fizisko personu kredītspējas izvērtēšanu;
 • veikt kredītspējas novērtēšanu vērtspapīru emitentiem, valstīm un finanšu iestādēm (vēlams);
 • piedalīties kredītriska analīzes veikšanā portfeļu līmenī;
 • piedalīties bankas aktīvu kvalitātes regulārajā novērtēšanā.

Atbildību par bankas kredītriska jautājumu risināšanu uzticēsim kandidātam ar:

 • atbilstošu augstāko izglītību;
 • vismaz 3 gadu pieredzi kreditēšanā un/vai kredītrisku analīzē;
 • teicamām zināšanām un prasmēm finanšu analīzē un uzņēmumu finansēs;
 • labām tehniskajām prasmēm datu analīzē, darbā ar MS Office programmām un izpratni par datu bāzēm;
 • iekšēju motivāciju un gatavību sasniegt labākos rezultātus.

Jums būs iespēja:

 • īstenot savas profesionālās idejas sadarbībā ar pieredzējušiem industrijas ekspertiem;
 • būt radošā komandā, kurā labprāt sagaidām inovatīvu redzējumu uz ierastām lietām;
 • ieguldīt laiku savā attīstībā, padziļināt savas profesionālās kompetences;
 • saņemt pamatalgu sākot no 2700,00 Eur/mēn. pirms nodokļu nomaksas, atkarībā no kandidāta pieredzes, un citas bankas komandai paredzētas priekšrocības.

Gaidīsim CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Vecākais kredītriska analītiķis/-e” līdz 2023. gada 2. jūnijam uz e-pastu [email protected].

Mēs sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks iekļauti nākamajā atlases kārtā.

Asistējošo baņķieri
Līdz 12.06.2023.
Vairāk Aizvērt

Jūsu pienākumos būs:

 • sniegt bankas klientiem augsta līmeņa individuālo apkalpošanu, veicinot klienta un bankas biznesa attīstību un ienesīgumu;
 • sniegt atbalstu baņķieriem klientu apkalpošanā saskaņā ar bankas biznesa attīstības stratēģiju, definēto klientu profilu un bankā noteikto klientu apkalpošanas kārtību;
 • uzturēt attiecības ar esošajiem klientiem, piedāvāt klientu vajadzībām atbilstošus risinājumus savas kompetences ietvaros ar mērķi nodrošināt klientu lojalitāti ilgtermiņā.

Dalību klientu labklājības jautājumu risināšanā uzticēsim kandidātam ar:

 • izpratni par bankas produktiem, finanšu pakalpojumu iespējām un juridiskajām niansēm;
 • pieredzi un izpratni par klienta finanšu informācijas analīzi;
 • zināšanām par ekonomiskajām norisēm pasaulē;
 • teicamām pārdošanas un pārrunu prasmēm;
 • prasmi veidot lietišķos biznesa kontaktus saskaņā ar augstiem biznesa ētikas un etiķetes standartiem, kā arī spēju izvairīties no interešu konfliktiem;
 • teicamām latviešu, ļoti labām angļu un krievu valodas zināšanām;
 • izcilām argumentācijas prasmes un orientāciju uz rezultātu.

Jums būs iespēja:

 • iesaistīties bankas veiksmīgi uzsāktā biznesa turpmākajā attīstībā;
 • īstenot savas profesionālās idejas sadarbībā ar pieredzējušiem industrijas ekspertiem;
 • būt radošā komandā, kurā labprāt sagaidām inovatīvu redzējumu uz ierastām lietām;
 • profesionāli attīstīties ilgtermiņā, augot kopā ar klientu biznesu un viņu idejām;
 • saņemt pamatalgu sākot no 1500,00 eur mēnesī pirms nodokļu nomaksas un citas bankas komandai paredzētas priekšrocības.

Gaidīsim CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Asistējošais/-ā baņķieris/-e” līdz 2023. gada 12. jūnijam uz e-pastu [email protected].

Mēs sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks iekļauti nākamajā atlases kārtā.

Iekšējo auditoru/-i
Līdz 12.06.2023.
Vairāk Aizvērt

Jūsu pienākumi būs:

 • veikt plānotās un ārkārtas iekšējā audita pārbaudes;
 • noteikt riskus un novērtēt to kontroli;
 • sniegt rekomendācijas struktūrvienībām procesu un kontroles pilnveidošanai;
 • apkopot audita rezultātus iekšējā audita ziņojumos;
 • uzraudzīt rekomendāciju izpildi.

Iekšējā auditora pienākumus uzticēsim kandidātam ar:

 • pieredzi iekšējā vai ārējā auditā un/vai atbilstības, NILLTFN jomā finanšu sektorā; pieredze brokeru pakalpojumu sniegšanas procesa un atbilstības MiFID II prasībām izvērtēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • zināšanām par Eiropas Savienības, LR normatīvajiem aktiem, t.sk. FKTK prasībām iekšējā kontrolē;
 • izpratni par riskiem, kas saistīti ar bankas finanšu pakalpojumu sniegšanu;
 • analītisku domāšanu un konstruktīvu komunikāciju;
 • spēju strādāt precīzi un efektīvi saskaņā ar noteiktajiem standartiem;
 • prasmi strukturēti apkopot informācijas analīzes rezultātus;
 • spēju strādāt augstas atbildības un konfidencialitātes apstākļos;
 • atbilstību Kredītiestāžu likuma 34.5 panta prasībām;
 • teicamām latviešu, labām angļu valodas prasmēm;
 • labām prasmēm darbā ar MS Office.

Jums būs iespēja:

 • iesaistīties bankas biznesa turpmākajā attīstībā;
 • profesionāli pilnveidoties inovatīvu bankas pakalpojumu neatkarīga audita nodrošināšanā;
 • strādāt pieredzējušu industrijas ekspertu komandā;
 • saņemt atalgojumu no 1900 eur mēnesī pirms nodokļu nomaksas un citas bankas komandai paredzētas priekšrocības.

Gaidīsim CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Iekšējais auditors/-e” līdz 2023. gada 12. jūnijam uz e-pastu [email protected].

Mēs sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks iekļauti nākamajā atlases kārtā.

Kredītu kvalitātes uzraudzības speciālistu/-i
Līdz 12.06.2023.
Vairāk Aizvērt

Jūsu pienākumos būs:

 • kredītu noformēšanas, izsniegšanas un dzēšanas procesa kontrole un nodrošināšana atbilstoši noslēgtajiem kredīta līgumiem un Bankas iekšējām procedūrām;
 • izsniegto kredītu uzraudzības procesa veikšana;
 • atskaišu/pārskatu sagatavošana un iesniegšana izskatīšanai kredītkomitejā;
 • aizņēmēju monitoringa plānu sagatavošana un uzturēšana, nosacījumu izpildes un dokumentu iesniegšanas termiņu kontrole un dokumentēšana.

Atbildību par kredītu kvalitātes uzraudzību uzticēsim kandidātam ar:

 • augtāko/nepabeigtu augstāko izglītību ekonomikā vai finansēs;
 • vismaz 2 (divu) gadu darba pieredzi juridisko personu kreditēšanas un / vai uzraudzības procesa veikšanā;
 • augstu atbildības sajūtu un precizitāti, labām komunikācijas prasmēm;
 • labām latviešu, krievu un angļu valodas zināšanām;
 • prasmēm strādāt ar Microsoft standartprogrammatūru (MS Word, MS Excel u.c.);
 • spēju produktīvi strādāt dinamiskos darba apstākļos un rast risinājumu nestandartā situācijās;
 • atbilstību Kredītiestāžu likuma 34.5 panta prasībām.

Jums būs iespēja:

 • iesaistīties bankas veiksmīgi uzsāktā biznesa turpmākajā attīstībā;
 • īstenot savas profesionālās idejas sadarbībā ar pieredzējušiem industrijas ekspertiem;
 • būt radošā komandā, kurā labprāt sagaidām inovatīvu redzējumu uz ierastām lietām;
 • profesionāli attīstīties ilgtermiņā, augot kopā ar bankas biznesu un viņu idejām;
 • saņemt pamatalgu sākot no 1600,00 eur mēnesī pirms nodokļu nomaksas un citas bankas komandai paredzētas priekšrocības.

Gaidīsim CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Kredītu kvalitātes uzraudzības specialists/-e” līdz 2023. gada 12. jūnijam uz e-pastu [email protected].

Mēs sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks iekļauti nākamajā atlases kārtā.

Mūsu domāšana

Uzņēmuma vērtības atspoguļo solījumu klientam. Tas, vai klients šo pieredzi piedzīvo, veido uzņēmuma reputāciju. Tāpēc mūsu rīcība vienmēr ir saskaņā ar Signet 3 principiem:

1. Individuālā apkalpošana ir vairāk nekā finanses

Individuālā apkalpošana nozīmē spēju izprast klientu, pievērst uzmanību detaļām un zināt klienta vajadzības. Lai izstrādātu labākos risinājumus klientam, mēs pastāvīgi pilnveidojam savu pieredzi un zināšanas ne tikai par finansēm. No īpašumtiesību strukturēšanas līdz bērnu izglītībai – mums rūp ikviens klienta dzīves aspekts.


2. Mūsu darba būtība ir partnerība un uzticība

Mūsu darbs neapstājas nekad. Esam uzticams un drošs klienta partneris jebkurā brīdī, un mūsu pakalpojumu kopsaucējs ir elastība. Signet ir neliela kopiena, kur partnerattiecībām ir vislielākā nozīme. Mēs sagaidām no saviem klientiem paļaušanos uz mums, pretī apsolot, ka darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu sekmīgu rezultātu.


3. Mēs uzticamies savai pieredzei un vienmēr tiecamies kļūt labāki

Mēs nekad neapstājamies pie tā, ko mēs jau zinām, un vienmēr izdarām vairāk, nekā nepieciešams. Lai vienmēr būtu labākie, mēs pastāvīgi pilnveidojamies – lai rastu jaunus risinājumus klientu vajadzībām un papildinātu savas zināšanas.

Mūsu darbības principi

Tas, ko mēs darām vai nedarām, veidos klientu priekšstatu par mums. Tāpēc mēs:

Kā darām
Respektējam bankas noteikumus
Sniedzam vairāk, nekā klients sagaida
Uzklausām un rūpējamies par klientu
Sagaidām klienta uzticību
Jebkurai problēmai meklējam risinājumu
Vienmēr tiecamies būt labākiem savā jomā
Kā nedarām
Piekrītam nelikumībām
Baidāmies iebilst
Atklājam to, kam jāpaliek privātam
Solām neiespējamo
Atsakāmies mācīties

Izvēlies vietējo banku, kas veicina Tava biznesa izaugsmi un labklājību

Individuāli risinājumi katram klientam