Karjera

Ja jūs saista Signet Bank filozofija un jūsu profesionālie mērķi un vērtības atbilst mūsu redzējumam, aicinām pievienoties mūsu komandai.

Asistējošais baņķieris
Līdz 04.10.2023.
Vairāk Aizvērt

Jūsu pienākumos būs:

 • sniegt bankas klientiem augsta līmeņa individuālo apkalpošanu, veicinot klienta un bankas biznesa attīstību un ienesīgumu;
 • sniegt atbalstu baņķieriem klientu apkalpošanā saskaņā ar bankas biznesa attīstības stratēģiju, definēto klientu profilu un bankā noteikto klientu apkalpošanas kārtību;
 • uzturēt attiecības ar esošajiem klientiem, piedāvāt klientu vajadzībām atbilstošus risinājumus savas kompetences ietvaros ar mērķi nodrošināt klientu lojalitāti ilgtermiņā.

Dalību klientu labklājības jautājumu risināšanā uzticēsim kandidātam ar:

 • izpratni par bankas produktiem, finanšu pakalpojumu iespējām un juridiskajām niansēm;
 • pieredzi un izpratni par klienta finanšu informācijas analīzi;
 • zināšanām par ekonomiskajām norisēm pasaulē;
 • teicamām pārdošanas un pārrunu prasmēm;
 • prasmi veidot lietišķos biznesa kontaktus saskaņā ar augstiem biznesa ētikas un etiķetes standartiem, kā arī spēju izvairīties no interešu konfliktiem;
 • teicamām latviešu, ļoti labām angļu un krievu valodas zināšanām;
 • izcilām argumentācijas prasmes un orientāciju uz rezultātu.

Jums būs iespēja:

 • iesaistīties bankas veiksmīgi uzsāktā biznesa turpmākajā attīstībā;
 • īstenot savas profesionālās idejas sadarbībā ar pieredzējušiem industrijas ekspertiem;
 • būt radošā komandā, kurā labprāt sagaidām inovatīvu redzējumu uz ierastām lietām;
 • profesionāli attīstīties ilgtermiņā, augot kopā ar klientu biznesu un viņu idejām;
 • saņemt pamatalgu sākot no 1800,00 eur mēnesī pirms nodokļu nomaksas un citas bankas komandai paredzētas priekšrocības.

Gaidīsim CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Asistējošais/-ā baņķieris/-e” līdz

2023. gada 4.oktobrim uz e-pastu [email protected].

Mēs sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks iekļauti nākamajā atlases kārtā.

Mārketinga projektu vadītājs/-a
Līdz 04.10.2023.
Vairāk Aizvērt

Jūsu ikdienas pienākumos ietilps:

 • bankas tēla un atpazīstamības veidošana atbilstoši Signet Bank misijai, mērķiem un zīmola vizuālajām vadlīnijām;
 • mājaslapas satura un bankas sociālo tīklu pārvaldība;
 • komunikācijas projektu un kampaņu organizēšana, izstrādāšana un vadīšana;
 • attiecību uzturēšana ar bankas sadarbības partneriem saistībā ar bankas mārketinga un sabiedrisko aktivitāšu jautājumiem un projektiem;
 • dalība bankas publisko un iekšējo pasākumu organizēšanā;
 • bankas mārketinga budžeta plānošana un uzraudzība.

 

Mārketinga projektu vadītāja/-as pienākumus uzticēsim kandidātam ar:

 • analītisku domāšanu, teicamām organizatoriskām, komunikācijas un saskarsmes prasmēm, strādājot individuāli un komandā;
 • spēju pārraudzīt vairākus projektus vienlaicīgi;
 • teicamu valodas izjūtu;
 • teicamām latviešu un ļoti labām angļu valodas zināšanām;
 • augstāko izglītību komunikāciju zinātnēs, sabiedriskajās attiecībās vai mārketingā;
 • vismaz 3 gadu pieredzi mārketinga projektu vadībā, vēlams finanšu jomā;
 • iemaņas vizuālo materiālu izveidē tiks uzskatītas par priekšrocību.

Jums būs iespēja:

 • iesaistīties bankas veiksmīgi uzsāktā biznesa turpmākajā attīstībā;
 • īstenot savas profesionālās idejas sadarbībā ar pieredzējušiem industrijas ekspertiem;
 • būt radošā komandā, kurā labprāt sagaidām inovatīvu redzējumu uz ierastām lietām;
 • profesionāli attīstīties ilgtermiņā, augot kopā ar banku;
 • saņemt pamatalgu sākot no 2500,00 Eur mēnesī pirms nodokļu nomaksas un citas bankas komandai paredzētas priekšrocības.

Gaidīsim CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Mārketinga projektu vadītājs/-a” līdz 2023. gada 4.oktobrim uz e-pastu [email protected].

Mēs sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks iekļauti nākamajā atlases kārtā.

Vecākais iekšējais auditors/-e
Līdz 28.09.2023.
Vairāk Aizvērt

Jūsu pienākumi būs:

 • plānot un veikt iekšējā audita pārbaudes Bankā un tās meitas sabiedrībās;
 • noteikt riskus un novērtēt to pārvaldīšanu, iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti;
 • sniegt rekomendācijas struktūrvienībām procesu un kontroles pilnveidošanai;
 • apkopot audita rezultātus iekšējā audita ziņojumos un prezentēt tos bankas vadībai;
 • veikt audita rekomendāciju ieviešanas uzraudzību.

Vecākā iekšējā auditora pienākumus uzticēsim kandidātam ar:

 • pieredzi iekšējā vai ārējā auditā un/vai atbilstības, NILLTFN jomā finanšu sektorā;
 • zināšanām par Eiropas Savienības, LR normatīvajiem aktiem, t.sk. regulatora prasībām iekšējā kontrolē;
 • izpratni par riskiem, kas saistīti ar bankas finanšu pakalpojumu sniegšanu;
 • teicamām latviešu un angļu valodas prasmēm rakstos un mutvārdos, teicamām prezentācijas prasmēm;
 • analītisku domāšanu, konstruktīvu komunikāciju;
 • spēju strādāt precīzi un efektīvi saskaņā ar noteiktajiem standartiem;
 • prasmi strukturēti apkopot informācijas analīzes rezultātus;
 • spēju strādāt augstas atbildības un konfidencialitātes apstākļos;
 • atbilstību Kredītiestāžu likuma 34.5 panta prasībām;
 • labām prasmēm darbā ar MS Office.

Jums būs iespēja:

 • iesaistīties bankas biznesa turpmākajā attīstībā;
 • profesionāli pilnveidoties inovatīvu bankas pakalpojumu neatkarīga audita nodrošināšanā;
 • strādāt pieredzējušu industrijas ekspertu komandā;
 • saņemt atalgojumu no 2700 eur mēnesī pirms nodokļu nomaksas un citas bankas komandai paredzētas priekšrocības.

Gaidīsim CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Vecākais iekšējais auditors/-e” līdz

2023. gada 28.septembrim uz e-pastu [email protected].

Mēs sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks iekļauti nākamajā atlases kārtā.

Kreditēšanas pārvaldes projektu vadītājs/-a
Līdz 15.09.2023.
Vairāk Aizvērt

Jūsu pienākumos būs:

 • Juridisko personu kredītu noformēšanas, izsniegšanas un dzēšanas procesa kontrole un nodrošināšana atbilstoši noslēgtajiem kredīta līgumiem un Bankas iekšējām procedūrām;
 • Juridiskām personām izsniegto kredītu uzraudzības procesa veikšana;
 • atskaišu/pārskatu sagatavošana un iesniegšana izskatīšanai kredītkomitejā.

Atbildību par kredītu projektu vadību uzticēsim kandidātam ar:

 • augtāko/nepabeigtu augstāko izglītību ekonomikā vai finansēs;
 • vismaz 2 (divu) gadu darba pieredzi juridisko personu kreditēšanas un / vai kreditēšanas uzraudzības procesa veikšanā;
 • augstu atbildības sajūtu un precizitāti, labām komunikācijas prasmēm;
 • labām latviešu un angļu valodas zināšanām;
 • prasmēm strādāt ar Microsoft standartprogrammatūru (MS Word, MS Excel u.c.);
 • spēju produktīvi strādāt dinamiskos darba apstākļos un rast risinājumu nestandartā situācijās;
 • atbilstību Kredītiestāžu likuma 34.5 panta prasībām.

Jums būs iespēja:

 • iesaistīties bankas veiksmīgi uzsāktā biznesa turpmākajā attīstībā;
 • īstenot savas profesionālās idejas sadarbībā ar pieredzējušiem industrijas ekspertiem;
 • būt radošā komandā, kurā labprāt sagaidām inovatīvu redzējumu uz ierastām lietām;
 • profesionāli attīstīties ilgtermiņā, augot kopā ar bankas biznesu un viņu idejām;
 • saņemt pamatalgu sākot no 1900,00 eur mēnesī pirms nodokļu nomaksas un citas bankas komandai paredzētas priekšrocības.

Gaidīsim CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Projektu vadītājs/-a” līdz 2023. gada 15.septembrim uz e-pastu [email protected].

Mēs sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks iekļauti nākamajā atlases kārtā.

Mūsu domāšana

Uzņēmuma vērtības atspoguļo solījumu klientam. Tas, vai klients šo pieredzi piedzīvo, veido uzņēmuma reputāciju. Tāpēc mūsu rīcība vienmēr ir saskaņā ar Signet 3 principiem:

1. Individuālā apkalpošana ir vairāk nekā finanses

Individuālā apkalpošana nozīmē spēju izprast klientu, pievērst uzmanību detaļām un zināt klienta vajadzības. Lai izstrādātu labākos risinājumus klientam, mēs pastāvīgi pilnveidojam savu pieredzi un zināšanas ne tikai par finansēm. No īpašumtiesību strukturēšanas līdz bērnu izglītībai – mums rūp ikviens klienta dzīves aspekts.


2. Mūsu darba būtība ir partnerība un uzticība

Mūsu darbs neapstājas nekad. Esam uzticams un drošs klienta partneris jebkurā brīdī, un mūsu pakalpojumu kopsaucējs ir elastība. Signet ir neliela kopiena, kur partnerattiecībām ir vislielākā nozīme. Mēs sagaidām no saviem klientiem paļaušanos uz mums, pretī apsolot, ka darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu sekmīgu rezultātu.


3. Mēs uzticamies savai pieredzei un vienmēr tiecamies kļūt labāki

Mēs nekad neapstājamies pie tā, ko mēs jau zinām, un vienmēr izdarām vairāk, nekā nepieciešams. Lai vienmēr būtu labākie, mēs pastāvīgi pilnveidojamies – lai rastu jaunus risinājumus klientu vajadzībām un papildinātu savas zināšanas.

Mūsu darbības principi

Tas, ko mēs darām vai nedarām, veidos klientu priekšstatu par mums. Tāpēc mēs:

Kā darām
Respektējam bankas noteikumus
Sniedzam vairāk, nekā klients sagaida
Uzklausām un rūpējamies par klientu
Sagaidām klienta uzticību
Jebkurai problēmai meklējam risinājumu
Vienmēr tiecamies būt labākiem savā jomā
Kā nedarām
Piekrītam nelikumībām
Baidāmies iebilst
Atklājam to, kam jāpaliek privātam
Solām neiespējamo
Atsakāmies mācīties

Izvēlies vietējo banku, kas veicina Tava biznesa izaugsmi un labklājību

Individuāli risinājumi katram klientam