Fonds Signet Bond Fund

Fonda ieguldīšanas mērķis ir sniegt ieguldītājiem iespēju gūt ienākumu no diversificētiem ieguldījumiem dažādu nozaru un reģionu parāda vērtspapīros.

Līdz 100% no fonda aktīviem var tikt ieguldīti, galvenokārt, dalībvalstu, ESAO valstu un Austrumeiropas valstu valdību, centrālo banku, pašvaldību, kredītiestāžu un komercsabiedrību emitētos parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos. Fonda ieguldījumi augsta ienesīguma parāda vērtspapīros nedrīkst pārsniegt 70% no fonda aktīviem.

Fonda daļas vērtība, H klase

Ienesīgums izvēlētajā periodā: +45.23%

1M3M6MYTD1YALL

Pamatinformācija

Reģistrācijas datums

28.04.2020.

Pārvaldīšanas komisija

0.85% gadā

Fonda vērtība

3408321.78 USD

Pirkšanas komisija

0.30%

Pārdošanas komisija

0.00%

Pārdošanas komisija
ja turēšanas termiņš ir īsāks par 1 gadu

0.50%

Gūto ienākumu uzkrāšana

Reģistrācijas valsts

Latvija

Turētājbanka

Signet Bank AS

Fonda klases

 

 
A klase
H klase
 
ISIN
A klase

LV0000401008

H klase

LV0000401016

 
Daļas vērtība uz 24.07.2024
A klase

107.279 USD

H klase

101.487 EUR

 
Daļas vērtības dienas izmaiņa
A klase

0.360%

H klase

-0.043%

 
Ieguldījumu apliecības pārdošanas cena
A klase

107.601 USD

H klase

101.791 EUR

 
Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena
A klase

106.743 USD

H klase

100.980 EUR

 
Valūta
A klase

USD

H klase

EUR

 
Valūtas risku hedžēšanas
A klase

H klase

 
Minimālā pirmreizējās iegādes summa
A klase

1 000.00 USD

H klase

1 000.00 EUR

 
Turpmāko ieguldījumu minimālā summa
A klase

1 ieguldījumu apliecības vērtība

H klase

1 ieguldījumu apliecības vērtība

Riska profils

Zemāks risks
Augstāks risks
Parasti zemāks ienesīgums
Parasti augstāks ienesīgums
1
2
3
4
5
6
7

Par fondu

Fonda ikmēneša pārskats 06/2024
Fonda pastāvīgās izmaksas
Ar ieguldījumu fondā saistītas izmaksas - H klase
Ar ieguldījumu fondā saistītas izmaksas - A klase
Signet Bond Fund 2023. gada finanšu pārskats
Pamatinformācijas dokuments A klase
Pamatinformācijas dokuments H klase
2023. pusgada pārskats (neauditēts)
Signet Bond Fund 2022. gada finanšu pārskats
2022. pusgada pārskats (neauditēts)
Signet Bond Fund 2021. gada finanšu pārskats
2021. pusgada pārskats (neauditēts)
Signet Bond Fond 2020. gada finanšu pārskats
Signet Bond Fund prospekts
Signet Bond Fund nolikums

Fonda pārvaldītāji

Image
Sergejs Gačenko
SIGNET ASSET MANAGEMENT IEGULDĪJUMU PĀRVALDĪŠANAS NODAĻAS VADĪTĀJS