Maza un vidēja uzņēmuma ikdienai

Maza un vidēja uzņēmuma ikdienas finanšu darījumu efektīvai apkalpošanai Signet Bank ir izveidojusi izdevīgu un ērtu komplektu, kas ietver visus pieprasītākos bankas pakalpojumus uzņēmējdarbības veikšanai.

Būtiskākais piedāvājumā mazam un vidējam uzņēmumam

Multivalūtu norēķinu konts

Maksājumi uz Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm. Zibmaksājumi — maksājumi līdz 20 000 eiro apmērā uz vairāk kā 2 300 bankām Eiropas Savienībā tikai dažu sekunžu laikā

Bezmaksas Digipass ierīce vai piekļuve Digipass mobilajai lietotnei ar iespēju vairākiem uzņēmuma darbiniekiem saņemt individuālas lietošanas tiesības

Trīs Mastercard Business kredītkartes bez maksas

Iesniedzamie dokumenti juridiskai personai

icon

Jaundibināma juridiska persona:

 • klienta anketa
 • dibināšanas līgums/lēmums
 • personu apliecinošais dokuments (ID/pase)
icon

Latvijā reģistrēta juridiska persona:

 • klienta anketa
 • pārstāvēt tiesīgas personu apliecinošais dokuments (ID/pase)
 • Informācija par patiesā labuma guvēju
icon

Ārvalstīs reģistrēta juridiskā persona:

 • Reģistrācijas faktu, pamatinformāciju un juridisko adresi apliecinoši dokumenti
 • Statūti vai līdzvērtīgs dokuments
 • Klienta anketa
 • Pārstāvēttiesīgās personas vai pilnvarotās personas tiesības pārstāvēt juridisko personu apliecinoši dokumenti un personu apliecinošais dokuments (ID/pase)
 • Informācija par patiesā labuma guvēju
 • Īpašumtiesību struktūru apliecinoši dokumenti
 • Gada pārskats/(i)

Banka var lūgt iesniegt papildus dokumentus klienta izpētei, piemēram:

 • ja pārstāvis rīkojas uz pilnvarojuma pamata – pilnvaru,
 • ja lielāks pamatkapitāla apjoms – informāciju par līdzekļu izcelsmi,
 • paaugstināta riska darbības vai darījumu ar augsta riska ģeogrāfiju gadījumā ar attiecīgo darbību saistītus dokumentus,
 • sarežģītu īpašumtiesību struktūru gadījumā struktūru apliecinošus dokumentus
 • un citus dokumentus vai informāciju atbilstoši situācijai.

Izvēlies vietējo banku, kas veicina Tava biznesa izaugsmi un labklājību

Individuāli risinājumi katram klientam