Par mums

Izprast klientu vajadzības un viņu pieredzi ir viens no mūsu galvenajiem darbības principiem. Mums nav standarta pieeju klientu mērķu sasniegšanai, ikkatrs risinājums tiek atrasts, pamatīgi analizējot katru situāciju individuāli un sekojot līdzi nozares globālajām tendencēm.

Fakti par Signet Bank

Image

Augstākā līmeņa apkalpošana kopš 2013. gada

Te mūsu klienti sastop pieredzējušus profesionāļus, kuri pārvalda viņu aktīvus, kā arī uzticamus partnerus, kuri rūpējas par viņu mērķu sasniegšanu, kapitāla pieaugumu, ģimenes labklājību un tālāku biznesa uzplaukumu.

Image

Klienti Signet Bank uzticējuši pārvaldīt jau vairāk nekā 1 miljardu eiro

Augstākā līmeņa klientu apkalpošana ir kas vairāk par finansēm. Tā ir kapitāla pārvaldīšana un investīciju strukturēšana, kas pārsniedz gaidīto gan attiecībā uz produktu kvalitāti, gan spēju iedziļināties detaļās.

Signet Bank mērķa klienti ir:

Privātpersonas:
- Latvijas un citu ES, OECD valstu uzņēmēji un augstākā līmeņa vadītāji, investori.
- Citu valstu nodokļu rezidenti, kuru ieguldāmais kapitāls pārsniedz 1 milj. eiro.

Juridiskās personas:
- Vidējie un vidēji-lielie uzņēmumi, kas darbojas Latvijā un citās Baltijas valstīs.
- Sabiedrības, īpašam nolūkam dibināti uzņēmumi jeb SPV (Special Purpose Vehicle), ieguldījumu un līdzīgas sabiedrības, kuru labumu guvēji atbilst iepriekš minēto privātpersonu kritērijiem.

Image

Individuāla pieeja kā pamatprincips

Savstarpēja uzticība un individuāla pieeja ir mūsu attiecību pamatā, un tā ir mūsu galvenā vērtība. Mēs veltām laiku, lai izprastu katru klientu un iepazītu viņa personību — kā investoru, biznesa vadītāju un ģimenes cilvēku.

Image

Banka, kas spēj pateikt "Nē"

Mēs lepojamies ar spēju atrast individuālus risinājumus ikviena mūsu klienta līdzekļu saglabāšanai un vairošanai, tomēr stingri atsakām jebkuram aizdomīgam pārskaitījumam vai apšaubāmam darījumam. Esam pārliecināti, ka katrs mūsu klients ir pelnījis banku ar spožu reputāciju.

Signet Bank dibināta 1991. gadā un ir viena no pirmajām neatkarīgās Latvijas bankām. Kopš 2013. gada bankas stratēģija vērsta uz uzņēmējiem un tiem piederošo kompāniju apkalpošanu, liekot uzsvaru uz klientu kapitāla apkalpošanas kvalitāti un investīciju projektu strukturēšanu.

Ikviena Signet Bank klienta vajadzības un vēlmes tiek risinātas kopainā, gan sniedzot individuālus pakalpojumus ģimenei, gan piedāvājot optimālus risinājumus kādam no klienta uzņēmumiem.

Signet Bank akcionāru sastāvu veido 57 % Latvijas un 35 % Amerikas Savienoto Valstu investori.

Par bankas pirmā līmeņa kapitāla bāzi.

Par Signet Bank investoru grozījumiem obligāciju emisiju nosacījumos.


Vadība un akcionāri

Signet Bank vada pieredzējusi komanda ar starptautisku pieredzi finanšu institūciju vadībā.

Vadības komanda: Reinis Zauers (no kreisās), Ineta Done, Roberts Idelsons, Tatjana Drobina, Jānis Solovjakovs, Sergejs Zaicevs, Arnis Praudiņš


Signet Bank grupas finanšu rādītāji uz 31.12.2023.

€ 1.4 miljrd.
līdzekļi pārvaldībā un turēšanā
€ 535 milj.
aktīvi
€ 29 milj.
kapitāls
17.73 %
kapitāla pietiekamības
radītājs
€ 500 milj.
klientiem nodrošinātais finansējums kopš 2022. gada
143.13 %
likviditātes seguma
rādītājs

Signet Asset Management Latvia

Kompānija dibināta 2010. gadā un tās komandu veido investīciju profesionāļi ar ilggadēju pieredzi Eiropas un Austrumeiropas valstu finanšu tirgos. Papildus darbam ar klientu individuāliem portfeļiem, Signet Asset Management Latvia pārvalda arī ieguldījumu fondus Signet Bond Fund un Signet Sustainability Promoting Fund. 


Mūsu klienti

Biju pārliecināts par Signet Bank komandas profesionālo pieeju un izcilas kvalitātes latiņu, par ko arī mēs, CleanR Grupa, pārliecinājāmies sadarbojoties Grupas obligāciju emisijas organizācijā. Patiess gandarījums, ka kopā sasniedzām izcilu rezultātu tieši vietējo investoru piesaistē – absolūti lielākā daļa 85% Grupas obligacionāru ir no Latvijas! Spēja iedziļināties nozares un uzņēmuma specifikā, kapitāla tirgus instrumentu niansēta izpratne un prasme katram klientam rast efektīvākos risinājumus raksturo Signet Bank darbu.

Guntars Kokorevičs
AS CleanR Grupa padomes priekšsēdētājs

“Sadarbība ar Signet Bank korporatīvās un investīciju pārvaldes darbiniekiem vienmēr ir patīkama, jo augstā profesionālā līmenī tiek rasti risinājumi, kas sniedz gan finansējumu mūsu uzņēmuma izaugsmei, gan arī pievilcīgas investīciju iespējas investoriem. Prieks, ka Signet Bank darbība apliecina perspektīvu Latvijas kapitāla tirgus attīstību, un piedāvātie risinājumi to pierāda.. Pateicoties Signet Bank organizētām obligāciju emisijām, esam kļuvuši labāk pazīstami Latvijas kapitāla tirgos. Šobrīd speram nākamo soli un plānojam mūsu akciju sākotnējo piedāvājumu (IPO). Sadarbībai vienmēr cenšamies meklēt partneri, kas ir profesionālis savā jomā. Signet Bank tāda noteikti ir.”

Didzis Ādmīdiņš
AS DelfinGroup valdes priekšsēdētājs

“Signet Bank izcili noorganizēja ELKO Grupa obligāciju emisiju un iekļaušanu alternatīvā vērtspapīru tirgus Nasdaq Riga First North sarakstā. Emisija nodrošināja nepieciešamos apgrozāmos līdzekļus konkurētspējas saglabāšanai un izaugsmes turpināšanai. Jāpiemin, ka emisija tika noorganizēta salīdzinoši īsā periodā un pārrunas ar investoriem rezultējās ar 2,5 reizes lielāku pieprasījumu, nekā bija pieejams.”

Svens Dinsdorfs
ELKO Grupa direktors

“Sadarbība ar Signet Bank ir ļoti operatīva un elastīga. Ikdienas jautājumos saņemam atbildes un risinājumus saviem jautājumiem, sadarbības nosacījumi ir loģiski, saprotami un paredzami. Arī sarežģītākos gadījumos novērojam ieinteresētību risināt jautājumu pēc būtības, nevis formāli. Banka strādā ar skaidru vīziju uz attīstību, kas saskan ar EKJU vīziju un palīdz sekmīgi sadarboties.”

Māris Danieks
EKJU valdes priekšsēdētājs

"Signet Bank finansējums un atbalsts ļāva turpināt attīstīt Ekziperī Starptautiskās skolas (EIS) projektu. Tagad EIS ir uzbūvēta un aprīkota vēl viena ēka. Tajā mācās un komfortabli dzīvo vecāko klašu skolēni. Latvijā ir parādījusies pirmā starptautiskā internātskola – te jaunieši mācīsies pēc divām pasaulē zināmākajām un pieprasītākajām vidusskolas programmām. Sadarbība ar Signet Bank sekmējusi starptautiskā izglītības projekta Exupery International School pilnveidi, kas ne tikai pavērs starptautiska līmeņa izglītības iespējas audzēkņiem no Latvijas, bet arī atvērs Latviju vidusskolēniem no visas pasaules.”

Jeļena Bujanova
Ekziperī Starptautiskās skolas dibinātāja

Banka ar ilgtspējīgas attīstības vīziju

Signet Bank savu darbību veido, ņemot vērā ilgtspējas principus un pakāpeniski integrējot ESG (Environmental – Social – Governance jeb Vides – Sociālos – Pārvaldības) apsvērumus uzņēmuma aktivitātēs.


Signet Bank atbalsts sabiedrībai

Mūs vieno pārliecība, ka kultūra un māksla sniedz ne tikai estētisku baudījumu, bet arī atraisa mūsos intelektuālo un radošo potenciālu. Signet Bank ir sociāli atbildīgs uzņēmums, un mums ir svarīgi sniegt atbalstu sabiedrībai nozīmīgiem kultūras un mākslas notikumiem.


Signet Bank mākslas kolekcija

Kopš 2015. gada veidojam starptautisku laikmetīgās mākslas kolekciju, kurā ietilpst gan glezniecības un tēlniecības, gan grafikas un jauktās tehnikās radīti darbi. Tās kopsaucējs ir uzdrīkstēšanās atbrīvoties no priekšrakstiem un vēlme būt drosmīgiem. Daudzi no kolekcijas darbiem rotā bankas telpas, tās organiski papildinot un daloties ar mūsu viesiem emocijās, kuras paši piedzīvojam saskarē ar mākslu.