Uztici finansiālās izaugsmes potenciālu vietējai bankai – Signet Bank.

Signet Bank ir vietējā investīciju banka, kuras darbības mērķis ir vietējo uzņēmēju un tiem piederošo uzņēmumu finansēšana un kapitāla pārvaldīšana.


Kāpēc izvēlēties Signet Bank?

Signet Bank ir vietējā investīciju banka, kas piedāvā plašu ieguldīšanas iespējas , lai palīdzētu Jums sasniegt savus finanšu mērķus. Mēs esam uzticams partneris, kas rūpēsies gan par Jūsu finansiālo izaugsmi, gan kapitāla pieaugumu un ilgtermiņa biznesa attīstību.

Image

Spēcīga investoru piesaistes kapacitāte gan bankas, gan bankas klientu vidū

Image

Pieredzējusi komanda un individuāla pieeja katram klientam

Image

Vadošā vietējā investīciju banka


Termiņdepozīts

Termiņdepozīts ir viens no populārākajiem ieguldījumu veidiem Latvijā, kas piedāvā drošu un stabilu atdevi no Jūsu uzkrājumiem.

 

Ieguldījumu veids tiem, kuri:

 • Vēlas aizsargāt brīvos finanšu līdzekļus no inflācijas.
 • Vēlas gūt stabilu un prognozējamu ienākumu avotu
 • Novērtē drošību un vienkāršību
 • Nevēlas uzņemties risku – valsts garantē līdz 100k EUR

 

Signet Bank piedāvā:

 • Garantētu procentu izmaksa
 • Optimālu termiņu
 • Ērtu procentu izmaksas grafiku
Uzzini vairāk

Pensiju 2. līmenis

Sāc uzkrāt savu pensiju ar Signet Aktīvo plānu! Pensiju 2. līmenis paredzēts ilgtermiņa uzkrājumiem, kas ļauj izmantot kapitāla tirgus sniegtās priekšrocības.

Ieguldījumu veids tiem, kuri:

 • Vēlas palielināt savas nākotnes pensijas apmēru
 • Novērtē iespēju gūt potenciāli augstāku atdevi
 • Ir gatavi ieguldīt ilgtermiņā

 

Signet Bank piedāvā:

 • Ieguldījumus akcijās līdz 50%
 • Kopējā komisija 0.6%
Uzzini vairāk

Korporatīvās obligācijas

Obligāciju emisijas ir viens no stabilākajiem uzņēmumu finansējuma veidiem, kā iegūt finanšu līdzekļus, jo tiek noteikti konkrēti procenti un atmaksas termiņi. Tas ļauj uzņēmumiem plānot un prognozēt savu finansiālo nākotni ilgtermiņā, tādējādi palīdzot novērst riskus un izvairīties no neparedzamām izmaksām.

Signet Bank vadošais organizators Latvijas korporatīvo obligāciju tirgū 2023. gadā

57% no kopējā tirgus Latvijā veido Signet Bank organizēto obligāciju emisiju apjoms

Signet Bank organizējis deviņas Latvijas uzņēmumu obligāciju emisijas un piesaistījis finansējumu
181 milj. €

2023. gadā Latvijā notikušas 24 vietējo uzņēmumu obligāciju emisijas, piesaistīts finansējums 318 milj. €

Kur investēt?


Darījuma tips Termiņš Nodzēst filtrus

Ieguldījumu fondi

Šeit ietvertā informācija par ieguldījumu fondiem nav vērtspapīru publiskais piedāvājums Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē un nav personisks ieteikums veikt jebkādas darbības, izmantot tiesības vai atturēties no jebkādu darbību veikšanas vai tiesību izmantošanas saistībā ar norādīto ieguldījumu fondu daļām vai ieguldījumu apliecībām. Jebkādu lēmumu pieņemšana attiecībā uz norādītajiem ieguldījumu fondiem klientam ir jāpieņem patstāvīgi, un banka ar šo neizsaka nekādu vērtējumu par norādītajiem ieguldījumu fondiem vai to finansiālo stāvokli. Informācija par ieguldījumu fondu vēsturisko ienesīgumu negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē, un ienesīgums var samazināties valūtu kursa svārstību un piemērojamo komisijas maksu ietekmē.


Korporatīvās obligācijas

Šeit ietvertā informācija par korporatīvajām obligācijām nav vērtspapīru publiskais piedāvājums Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē un nav personisks ieteikums veikt jebkādas darbības, izmantot tiesības vai atturēties no jebkādu darbību veikšanas vai tiesību izmantošanas saistībā ar norādītajām obligācijām. Jebkādu lēmumu pieņemšana attiecībā uz norādītajām obligācijām klientam ir jāpieņem patstāvīgi, iepazīstoties ar visu investoriem pieejamo informāciju par obligāciju emisiju, t.sk. Emisijas noteikumiem, un banka ar šo neizsaka nekādu vērtējumu par obligācijām vai to emitentu finansiālo stāvokli. Informācija par obligāciju vēsturisko ienesīgumu negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē, un ienesīgums var samazināties valūtu kursa svārstību un piemērojamo komisijas maksu ietekmē.

Interešu konflikts: banka var saņemt atlīdzību no vērtspapīru emitenta par emisijas organizēšanu un līdzekļu piesaisti, kā arī citu pakalpojumu sniegšanu emitentam, tādēļ, prezentējot šo informāciju, banka ir interešu konfliktā. Bankas interešu konflikta novēršanas politika ir pieejama mājas lapā https://signetbank.com/mifid/.


Akcijas

Šeit ietvertā informācija par akcijām ir neapmaksāta mārketinga komunikācija saskaņā ar Prospektu Regulu, un tā nav uzskatāma par investīciju padomu vai piedāvājumu. Šeit sniegtā informācija ietver paziņojumus par akciju publiskiem piedāvājumiem.

Katrs investīciju lēmums jāpieņem, balstoties uz Prospektu, ko apstiprina Latvijas Banka. Informācija par akciju vēsturisko ienesīgumu negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē, un ienesīgums var samazināties valūtu kursa svārstību un piemērojamo komisijas maksu ietekmē. Interešu konflikts: banka var saņemt atlīdzību no vērtspapīru emitenta par emisijas organizēšanu un līdzekļu piesaisti, kā arī citu pakalpojumu sniegšanu emitentam, tādēļ, prezentējot šo informāciju, banka ir interešu konfliktā.

Bankas interešu konflikta novēršanas politika ir pieejama mājas lapā https://signetbank.com/mifid/.


Kādēļ izvēlēties obligācijas?

Elastīgs kapitāla tirgus finanšu instruments, kas var sniegt piekļuvi lielākam finansējuma apjomam nekā banku aizņēmums

Image Pieejamo finansējuma apjomu nosaka uzņēmuma naudas plūsma nevis ķīlas apjoms

Pieejamo finansējuma apjomu nosaka uzņēmuma naudas plūsma nevis ķīlas apjoms

Image Finansējums jāatmaksā termiņa beigās

Iespēja izmantot visu finansējuma apjomu visā laika periodā, pozitīvs atspaids uz naudas plūsmu noteiktā uzņēmuma attīstības fāzē

Image Nemonetārie ieguvumi

Klātbūtne biržā kā papildus kvalitātes zīme – sniedz atpazīstamību un palīdz komunikācijā ar sadarbības partneriem, klientiem, finansētājiem un darbiniekiem

Priekšnosacījumi obligāciju emisijai:

 • Spēja apkalpot parādsaistības
 • Nepieciešamais finansējums vismaz 1 milj. eiro apmērā
 • Skaidri definēta uzņēmuma stratēģija un plānotais līdzekļu izvietojums
 • Pieredzējusi un profesionāla vadības komanda

Aktuālie projekti

Signet Bank piedāvājums obligāciju emisiju organizēšanā:

 • Darījumu strukturēšana un projekta vadībuInvestoru prezentācijas/ tīzera sagatavošana
 • Investoru piesaisto
 • Uzstāšanās bankas regulāri organizēto investoru pasākumos
 • Emisijas aģenta funkciju – emisijas iegrāmatošana Depozitārijā, norēķinu organizēšana
 • Nasdaq izsoles organizatora funkciju publiskajām emisijām
 • Signet Bank kā investors
 • Nasdaq sertificētais konsultants – palīdzam sagatavoties vērtspapīru iekļaušanai biržā

Atbalsts pēc emisijas:

 • Tirgus apskati par Signet Bank organizētajām vērtspapīru emisijām
 • Atbalsts attiecību uzturēšanā ar investoriem
 • Palīdzība vērtspapīru notikumu organizēšanā
 • Kuponu likmes aprēķina veicējs (peldošas kupona likmes gadījumā)

Ieguldījumu fondi

Fonda ieguldīšanas mērķis ir sniegt ieguldītājiem iespēju gūt ienākumu no diversificētiem ieguldījumiem dažādu nozaru un reģionu parāda vērtspapīros.

Līdz 100% no fonda aktīviem var tikt ieguldīti, galvenokārt, dalībvalstu, ESAO valstu un Austrumeiropas valstu valdību, centrālo banku, pašvaldību, kredītiestāžu un komercsabiedrību emitētos parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos. Fonda ieguldījumi augsta ienesīguma parāda vērtspapīros nedrīkst pārsniegt 70% no fonda aktīviem.


Investīciju portfeļa pārvaldīšana

Ja vēlaties, lai investīciju portfeli jūsu vietā izveido pārvaldītājs, uzticiet sava investīciju portfeļa pārvaldīšanu pieredzējušiem profesionāļiem — Signet Asset Management Latvia komandai.

Signet Asset Management portfeļa pārvaldnieks jums nodrošinās:

 • Investīciju profila noteikšanu, ņemot vērā investīciju mērķus, laika periodu to sasniegšanai, riska toleranci un citus būtiskus aspektus
 • Investīciju stratēģijas izstrādi un piemērotāko instrumentu atlasi
 • Portfeļa izveidošanu, tā pastāvīgu monitorēšanu un pārvaldīšanu
 • Rezultātu izvērtēšanu un stratēģijas pārskatīšanu atbilstoši izmaiņām jūsu privātajā vai profesionālajā dzīvē vai finanšu tirgus situācijai
Uzzini vairāk

AS Delfin Group rezultātu pārskats (angļu valodā)
AS DelfinGroup analītiskais pārskats (angļu valodā)
AS APF Holdings rezultātu pārskats (angļu valodā)
Signet Bank Nebanku kreditēšanas tirgus apskats par 2023. gada 4. ceturksni (angļu valodā)
AS APF Holdings analītiskais pārskats (angļu valodā)
Signet Bank Nebanku kreditēšanas tirgus apskats par 2023. gada 3. ceturksni (angļu valodā)
Signet Bank Baltijas nekustamo īpašumu tirgus apskats par 2022. gada 4. ceturksni
Signet Bank Obligāciju emitentu apskats par 2022. gadu (angļu valodā)
Apskatiet Signet bank tirgus apskatus

Aktuālais finansēs