Kur investēt?


Darījuma tips Termiņš Nodzēst filtrus

Ieguldījumu fondi

Šeit ietvertā informācija par ieguldījumu fondiem nav vērtspapīru publiskais piedāvājums Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē un nav personisks ieteikums veikt jebkādas darbības, izmantot tiesības vai atturēties no jebkādu darbību veikšanas vai tiesību izmantošanas saistībā ar norādīto ieguldījumu fondu daļām vai ieguldījumu apliecībām. Jebkādu lēmumu pieņemšana attiecībā uz norādītajiem ieguldījumu fondiem klientam ir jāpieņem patstāvīgi, un banka ar šo neizsaka nekādu vērtējumu par norādītajiem ieguldījumu fondiem vai to finansiālo stāvokli. Informācija par ieguldījumu fondu vēsturisko ienesīgumu negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē, un ienesīgums var samazināties valūtu kursa svārstību un piemērojamo komisijas maksu ietekmē.


Korporatīvās obligācijas

Šeit ietvertā informācija par korporatīvajām obligācijām nav vērtspapīru publiskais piedāvājums Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē un nav personisks ieteikums veikt jebkādas darbības, izmantot tiesības vai atturēties no jebkādu darbību veikšanas vai tiesību izmantošanas saistībā ar norādītajām obligācijām. Jebkādu lēmumu pieņemšana attiecībā uz norādītajām obligācijām klientam ir jāpieņem patstāvīgi, iepazīstoties ar visu investoriem pieejamo informāciju par obligāciju emisiju, t.sk. Emisijas noteikumiem, un banka ar šo neizsaka nekādu vērtējumu par obligācijām vai to emitentu finansiālo stāvokli. Informācija par obligāciju vēsturisko ienesīgumu negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē, un ienesīgums var samazināties valūtu kursa svārstību un piemērojamo komisijas maksu ietekmē.

Interešu konflikts: banka var saņemt atlīdzību no vērtspapīru emitenta par emisijas organizēšanu un līdzekļu piesaisti, kā arī citu pakalpojumu sniegšanu emitentam, tādēļ, prezentējot šo informāciju, banka ir interešu konfliktā. Bankas interešu konflikta novēršanas politika ir pieejama mājas lapā https://signetbank.com/mifid/.


Akcijas

Šeit ietvertā informācija par akcijām ir neapmaksāta mārketinga komunikācija saskaņā ar Prospektu Regulu, un tā nav uzskatāma par investīciju padomu vai piedāvājumu. Šeit sniegtā informācija ietver paziņojumus par akciju publiskiem piedāvājumiem.

Katrs investīciju lēmums jāpieņem, balstoties uz Prospektu, ko apstiprina Latvijas Banka. Informācija par akciju vēsturisko ienesīgumu negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē, un ienesīgums var samazināties valūtu kursa svārstību un piemērojamo komisijas maksu ietekmē. Interešu konflikts: banka var saņemt atlīdzību no vērtspapīru emitenta par emisijas organizēšanu un līdzekļu piesaisti, kā arī citu pakalpojumu sniegšanu emitentam, tādēļ, prezentējot šo informāciju, banka ir interešu konfliktā.

Bankas interešu konflikta novēršanas politika ir pieejama mājas lapā https://signetbank.com/mifid/.


Aktuālie Tirgus apskati

AS APF Holdings analītiskais pārskats (angļu valodā)
Signet Bank Nebanku kreditēšanas tirgus apskats par 2023. gada 3. ceturksni (angļu valodā)
Signet Bank Baltijas nekustamo īpašumu tirgus apskats par 2022. gada 4. ceturksni
Signet Bank Obligāciju emitentu apskats par 2022. gadu (angļu valodā)
APSKATIET SIGNET BANK TIRGUS APSKATUS