BluOr Bank obligāciju emisija

Par uzņēmumu

2001. gadā dibinātā BluOr Bank (bijusī BlueOrange Bank) ir sestā lielākā banka Latvijā pēc aktīvu apjoma.

BluOr Bank, kas pieder četriem Latvijas uzņēmējiem un viņu ģimenēm, ir 100% vietējā kapitāla banka ar vairāk nekā 200 darbiniekiem.

BluOr Bank piedāvā pilnu bankas pakalpojumu klāstu: ikdienas bankas pakalpojumus korporatīvajiem klientiem un privātpersonām, aizdevumus maziem un vidējiem uzņēmumiem, aktīvu pārvaldību un brokeru pakalpojumus.

2021. gadā saskaņā ar Eiropas Banku Iestādes metodoloģiju FKTK ir iekļāvusi BluOr Bank sarakstā kā vienu no piecām sistēmiski nozīmīgām finanšu iestādēm Latvijā.

BluOr Bank ir plaša pieredze obligāciju emitēšanā. Kopumā banka līdz šim brīdim ir emitējusi un dzēsusi 3 parastās obligāciju emisijas, 5 subordinēto obligāciju emisijas gan EUR, gan USD valūtā un 2 ar kredītu saistītas obligāciju (credit linked notes) emisijas.

Jaunās obligācijas tiek emitētas kapitāla pietiekamības nolūkos ar mērķi, lai tās varētu izmantot kā BluOr Bank 2. līmeņa kapitālu, kas ļautu kāpināt korporatīvās kreditēšanas apjomu un palielināt kredītportfeli.

Papildinformācija:

https://www.bluorbank.lv/lv/investors

Informācija par darījumu

Emitents

BluOr Bank AS

Nozare

Banku darbība

Darījuma tips

Publiskais piedāvājums

Nodrošinājums

Subordinētas obligācijas

Emisijas apjoms

Līdz 7 000 000 EUR

Kupona likme

7.00%

Maksājumu biežums

Reizi ceturksnī

Cena

100%

Termiņš

01.06.2029
(atmaksa termiņa beigās)

Pirmstermiņa dzēšana (call option)

@100% sākot ar 01.06.2027

Nominālvērtība

1 000 EUR

Minimālā parakstīšanās

1 000 EUR

Emisijas mērķis

Palielināt 2. līmeņa kapitālu

Iekļaušana biržas sarakstā

Nasdaq Riga Baltic Bond List
(Regulētais Tirgus)

Izplatīšanas aģents

AS Signet Bank