Obligāciju emisiju organizēšana

Obligācijas ir parāda vērtspapīri, ko emitē uzņēmums, lai uz noteiktu periodu aizņemtos līdzekļus no investoriem.

Obligāciju finansējuma izlietojums

Esošo kredītsaistību refinansēšana

Attīstības projektu finansēšana

M&A darījumu finansēšana

Kā starpfinansējumu (bridge financing)

Pieteikties finansējumam

Obligāciju priekšrocības

Obligācijas var būt arī nenodrošinātas vai ar zemākas kārtas nodrošinājumu, kas pakārtots kreditējošai bankai.


Bez pamatsummas amortizācijas grafika – sniedz emitentam naudas plūsmas atspaidu investīciju perioda laikā.


Pieeja lielam finansējuma apjomam, ko viena atsevišķa banka nav gatava izsniegt.


Iespēja veicināt uzņēmuma publisko atpazīstamību.


Investoru bāzes diversifikācija – mazāka atkarība no viena kreditora.


Elastīga, uzņēmuma vajadzībām pielāgota, darījuma struktūra.


Likviditāte kā finanšu instrumentam.


Pretstatā akciju emisijai obligāciju emisijas rezultātā nenotiek īpašniekam piederošo uzņēmuma kapitāla daļu atšķaidīšana.


Tāpat daudzi obligāciju emitenti atzīst, ka klātiene kapitāla tirgos tiem palīdzējusi:

  • Piesaistīt jaunus darbiniekus
  • Vienoties par izdevīgākiem nosacījumiem ar bankām
  • Nodrošināt labākus darījuma nosacījumus ar piegādātājiem un sadarbības partneriem

Investori

Banka
Bankas klienti
Ārējie investori Baltijā
Banka

Banka pati vienmēr līdziegulda savās organizētajās emisijās, tādējādi spējot garantēt (underwrite) daļu no emisijas apjoma.

Bankas klienti

Bankai ir plaša un pieredzējusi klientu bāze (Bankas klientu līdzekļi pārvaldīšanā un glabāšanā pārsniedz 1 miljardu EUR), kas aktīvi veic ieguldījumus parāda vērtspapīros.

Ārējie investori Baltijā

Pensiju plāni
Ieguldījumi plāni
Bankas
Apdrošināšanas kompānijas
Ģimenes ofisi
Privātpersonas

Uzņēmuma priekšnosacījumi obligāciju emisijai

Spēja apkalpot parādsaistības

Nepieciešamais finansējums vismaz 1 milj. EUR apmērā

Skaidri definēta uzņēmuma stratēģija un plānotais līdzekļu izlietojums

Pieredzējusi un profesionāla vadības komanda


Tipiski korporatīvo obligāciju nosacījumi Baltijā

Termiņš
Emisijas apjoms
Kupona likme
Atmaksas grafiks
Banka

2-4 gadi

Bankas klienti

2-20 milj. EUR

Ārējie investori Baltijā

atkarīga no tirgus situācijas un emitenta kredītriska

Termiņš

termiņa beigās vai pakāpeniskā dzēšana

Dažādu aizņēmuma veidu salīdzinājums

Signet Bank loma veiksmīgai parāda vērtspapīru emisijas realizēšanai

Palīdzam uzņēmumam sagatavoties obligāciju emisijai

Sniedzam padomus optimālas darījuma struktūras un nosacījumu izvēlē

Banka kļūst par līdz-investoru sevis organizētajās emisijās

Iespēja izvietot obligācijas Signet Bank klientu vidū

Signet Bank ir:

  • Nasdaq CSD dalībnieks (Depozitārijs)
  • Nasdaq Baltic biedrs (Birža)
  • First North sertificētais konsultants

Darījumu vēsture

Image

L.J. Linen obligāciju emisija

EUR 2 000 000

Nodrošinātas obligācijas

10%+3M EURIBOR

Latvia

Latvija

31.12.2022

Image

CleanR Grupa obligāciju emisija

EUR 15 000 000

Nodrošinātas obligācijas

6.5%+3M EURIBOR

Latvia

Latvija

31.12.2022

Image

Sun Finance Treasury obligāciju emisija

EUR 50 000 000

Nenodrošinātas obgliācijas

11%+3M EURIBOR

Latvia

Latvija

31.08.2022

Image

DelfinGroup obligāciju emisija

EUR 10 000 000

Nenodrošinātas obgliācijas

8.75%+ 3M EURIBOR

Latvia

Latvija

31.07.2022

Signet Bank kapitāla tirgus komanda

Kristiāna Janvare, CFA
Investīciju pārvaldes vadītāja
E-pasts: [email protected]

Edmunds Antufjevs
Korporatīvo finanšu vadītājs
E-pasts: [email protected]

Izvēlies vietējo banku, kas veicina Tava biznesa izaugsmi un labklājību

Individuāli risinājumi katram klientam