Fonds Signet Bond Fund

Fonda ieguldīšanas mērķis ir sniegt ieguldītājiem iespēju gūt ienākumu no diversificētiem ieguldījumiem dažādu nozaru un reģionu parāda vērtspapīros.

Ienesīgums izvēlētajā periodā: +45.23%

1M3M6MALL

Pamatinformācija

Reģistrācijas datums

28.04.2020.

Pārvaldīšanas komisija

0.85% gadā

Fonda vērtība

4456250.39 USD

Pirkšanas komisija

0.30%

Pārdošanas komisija

0.00%

Pārdošanas komisija
ja turēšanas termiņš ir īsāks par 1 gadu

0.50%

Gūto ienākumu uzkrāšana

Reģistrācijas valsts

Latvija

Turētājbanka

Signet Bank AS

Fonda klases

 

 
A klase
H klase
 
ISIN
A klase

LV0000401008

H klase

LV0000401016

 
Daļas vērtība uz 13.06.2024
A klase

106.519 USD

H klase

101.020 EUR

 
Daļas vērtības dienas izmaiņa
A klase

0.099%

H klase

0.015%

 
Ieguldījumu apliecības pārdošanas cena
A klase

106.839 USD

H klase

101.323 EUR

 
Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena
A klase

105.986 USD

H klase

100.515 EUR

 
Valūta
A klase

USD

H klase

EUR

 
Valūtas risku hedžēšanas
A klase

H klase

 
Minimālā pirmreizējās iegādes summa
A klase

1 000.00 USD

H klase

1 000.00 EUR

 
Turpmāko ieguldījumu minimālā summa
A klase

1 ieguldījumu apliecības vērtība

H klase

1 ieguldījumu apliecības vērtība

Riska profils

Zemāks risks
Augstāks risks
Parasti zemāks ienesīgums
Parasti augstāks ienesīgums
1
2
3
4
5
6
7

Par fondu

Ar ieguldījumu fondā saistītas izmaksas - H klase
Ar ieguldījumu fondā saistītas izmaksas - A klase
Fonda ikmēneša pārskats 05/2024
Signet Bond Fund 2023. gada finanšu pārskats
Pamatinformācijas dokuments A klase
Pamatinformācijas dokuments H klase
2023. pusgada pārskats (neauditēts)
Signet Bond Fund 2022. gada finanšu pārskats
2022. pusgada pārskats (neauditēts)
Signet Bond Fund 2021. gada finanšu pārskats
2021. pusgada pārskats (neauditēts)
Signet Bond Fond 2020. gada finanšu pārskats
Signet Bond Fund prospekts
Signet Bond Fund nolikums

Fonda pārvaldītāji

Image
Sergejs Gačenko
SIGNET ASSET MANAGEMENT IEGULDĪJUMU PĀRVALDĪŠANAS NODAĻAS VADĪTĀJS