Fonds Signet Sustainability Promoting Fund

Fonda ieguldīšanas mērķis ir sniegt Ieguldītājiem iespēju gūt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, veicot diversificētus ieguldījumus tādu uzņēmumu parāda un gan kapitāla vērtspapīros, kas veicina vides politikas ilgtspējas mērķu sasniegšanu. Fonds ir veidots, lai veicinātu vides un sociālos raksturlielumus.

Fonda daļas vērtība

Ienesīgums izvēlētajā periodā: +45.23%

1M3M6MYTD1YALL

Fonda aktuālā informācija uz 13.06.2024.

Ieguldījumu apliecības vērtība
100.993
Dienas izmaiņa
0.067
Ieguldījumu apliecības pārdošanas cena
100.993
Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena
100.488
Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena ja turēšanas termiņš ir īsāks par 1 gadu

Fonda līdzekļu vērtība
2120850.55

Pamatinformācija

Darbības uzsākšanas datums

09.11.2022.

Reģistrācijas valsts

Latvija, UCITS

ISIN

LV0000401040

Pārvaldīšanas maksa

1.5% gadā

Pirkšanas komisija

0.00%

Pārdošanas komisija

0.00%

Pārdošanas komisija ja turēšanas termiņš ir īsāks par 1 gadu

0.50%

Pamatvalūta

EUR

Minimālā pirmreizējās iegādes summa

1 000.00 EUR

Turpmāko ieguldījumu minimālais apjoms

1 ieguldījumu apliecības vērtība

Gūto ienākumu uzkrāšana

Līdzekļu turētājs

Signet Bank AS

Riska profils

Zemāks risks
Augstāks risks
Parasti zemāks ienesīgums
Parasti augstāks ienesīgums
1
2
3
4
5
6
7

Par fondu

Ar ieguldījumu fondā saistītas izmaksas
Fonda ikmēneša pārskats 05/2024
Signet Sustainability Promoting fund 2023. gada finanšu pārskats
Signet Sustainability Promoting Fund pamatinformācijas dokuments
2023. pusgada pārskats (neauditēts)
Signet Sustainability Promoting fund 2022. gada finanšu pārskats
Periodiskā informācija par vides un sociāliem raksturlielumiem
Signet Sustainability Promoting Fund nolikums
Signet Sustainability Promoting Fund prospekts
Informācija pirms līguma noslēgšanas par vides un sociāliem raksturlielumiem

Ar ilgtspēju saistītas informācijas atklāšana

Informācija par vides vai sociālo raksturlielumu veicināšanu
Paziņojums par ieguldījumu lēmumu svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem

Fonda pārvaldītāji

Image
Sergejs Gačenko
SIGNET ASSET MANAGEMENT IEGULDĪJUMU PĀRVALDĪŠANAS NODAĻAS VADĪTĀJS