Fonds Signet Sustainability Promoting Fund

Fonda ieguldīšanas mērķis ir sniegt Ieguldītājiem iespēju gūt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, veicot diversificētus ieguldījumus tādu uzņēmumu parāda un gan kapitāla vērtspapīros, kas veicina vides politikas ilgtspējas mērķu sasniegšanu. Fonds ir veidots, lai veicinātu vides un sociālos raksturlielumus.

Fonda daļas vērtība

Ienesīgums izvēlētajā periodā: +45.23%

1M3M6MYTD1YALL

Fonda aktuālā informācija uz 06.06.2023.

Ieguldījumu apliecības vērtība
99.743
Dienas izmaiņa
0.048
Ieguldījumu apliecības pārdošanas cena
99.743
Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena
99.244
Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena ja turēšanas termiņš ir īsāks par 1 gadu

Fonda līdzekļu vērtība
2094612.19

Pamatinformācija

Darbības uzsākšanas datums

09.11.2022.

Reģistrācijas valsts

Latvija, UCITS

ISIN

LV0000401040

Pārvaldīšanas maksa

1.5% gadā

Pirkšanas komisija

0.00%

Pārdošanas komisija

0.00%

Pārdošanas komisija ja turēšanas termiņš ir īsāks par 1 gadu

0.50%

Pamatvalūta

EUR

Minimālā pirmreizējās iegādes summa

1 000.00 EUR

Turpmāko ieguldījumu minimālais apjoms

1 ieguldījumu apliecības vērtība

Gūto ienākumu uzkrāšana

Līdzekļu turētājs

Signet Bank AS

Riska un ienesīguma profils

Zemāks risks
Augstāks risks
Parasti zemāks ienesīgums
Parasti augstāks ienesīgums
1
2
3
4
5
6
7

Par fondu

Fonda ikmēneša pārskats 04/2023
Signet Sustainability Promoting Fund pamatinformācijas dokuments
Signet Sustainability Promoting Fund 2022. gada finanšu pārskats
Signet Sustainability Promoting Fund nolikums
Signet Sustainability Promoting Fund prospekts
Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija

Fonda pārvaldītāji

Image
Harijs Beķeris, CMT
SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA VALDES LOCEKLIS
Image
Aleksejs Generalovs
SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS