Ieguldījumu fondi

Par ieguldījumu fondiem

2024 .gada 4. janvārī Signet Asset Management Latvia IPS ir pārņēmusi no Signet Pensiju Pārvalde IPAS (iepriekšējais nosaukums — Integrum Asset Management IPAS) ieguldījumu fondu Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund, Integrum Global EUR Stock Index Fund, kā arī ieguldījumu fonda Integrum Global Bond Fund apakšfondu Integrum Global USD Bond Fund un Integrum Global EUR Bond Fund pārvaldīšanu. Vairāk informācijas šeit.

Obligāciju fondi

Kopējā ienesīguma fonds

Akciju fonds

Pieteikums ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai

Lai veiktu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, aizpildiet “Pieteikumu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai”. Pieteikumu iesniegšanas un apstrādes kārtība ir pieejama šeit.

Par norēķiniem ASV dolāros

Ja plānojat sniegt pieteikumu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību, kas denominētas ASV dolāros, atpakaļpirkšanai, lūdzam iepriekš sazināties ar savu konta turētāju un noskaidrot, vai konta turētājs varēs nodrošināt norēķinus par ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu ASV dolāros.

Gadījumā, ja konta turētājs nevar nodrošināt norēķinus par ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu ASV dolāros, pieteikumā atpakaļpirkšanai ir iespēja norādīt, lai norēķini par ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību, kas denominētas ASV dolāros, atpakaļpirkšanu tiktu veikti euro valūtā.