Tava biznesa izaugsme sākas ar Signet Bank

Image

... un zinām, kādu uzrāvienu dod apziņa, ka citi tic Tev un Tavai idejai


Image

Izvēlies vietējo investīciju banku, kas veicinās Tava biznesa izaugsmi

Izprast Signet Bank klientu vajadzības un viņu pieredzi ir viens no mūsu galvenajiem darbības principiem.


Mums nav standarta pieeju klientu mērķu sasniegšanai, ikkatrs risinājums tiek atrasts, rūpīgi analizējot katru situāciju individuāli un sekojot līdzi nozares globālajām tendencēm.


Signet Bank stratēģija vērsta uz uzņēmēju un tam piederošo uzņēmumu apkalpošanu un finansēšanu, liekot uzsvaru uz klientu kapitāla apkalpošanas kvalitāti un investīciju projektu strukturēšanu.


Individuāla pieeja ir Signet Bank un klientu savstarpējo attiecību pamatā.€ 1,4 miljardi
uzticēti pārvaldīšanā Signet Bank
€ 450 miljoni
kapitāla tirgū piesaistītais finansējums
Nr. 1
pēc organizēto obligāciju emisiju apjoma un skaita Latvijas uzņēmumiem
UZZINĀT VAIRĀK PAR SIGNET BANK

Finansējums biznesam

Kredīts uzņēmuma izaugsmei
 • Kredīts līdz 80 % no projekta kopējām izmaksām vai nodrošinājuma vērtības
 • Procentu likme no 6m EURIBOR + 2% gadā
 • Summa līdz 10 miljoniem eiro
 • Atmaksas termiņš līdz 15 gadiem ar individuālu atmaksas grafiku
 • Nodrošinājumam der nekustamais īpašums, uzņēmuma aktīvi vai uzņēmuma kapitāldaļas
PIETEIKTIES FINANSĒJUMAM
Image
Obligāciju emisijas
 • Elastīga, uzņēmuma vajadzībām pielāgota darījuma struktūra
 • Pieeja lielam finansējuma apjomam, ko viena atsevišķa banka ne vienmēr ir gatava izsniegt
 • Obligāciju dzēšana tradicionāli notiek termiņa beigās un tām nav amortizācijas grafika, tādēļ uzņēmums var izmantot pilnu finansējuma apjomu visā obligāciju dzīves ciklā
 • Obligāciju emisijas veicina uzņēmuma publisko atpazīstamību
 • Daudzi obligāciju emitenti atzīst, ka klātiene kapitāla tirgos tiem palīdzējusi:
  • piesaistīt jaunus darbiniekus
  • vienoties par izdevīgākiem nosacījumiem ar bankām
  • nodrošināt labākus darījuma nosacījumus ar piegādātājiem un sadarbības partneriem
PIETEIKTIES SARUNAI
Image

Mūsu klienti par mums saka

Sadarbība ar Signet Bank korporatīvās un investīciju pārvaldes darbiniekiem vienmēr ir patīkama, jo augstā profesionālā līmenī tiek rasti risinājumi, kas sniedz gan finansējumu mūsu uzņēmuma izaugsmei, gan arī pievilcīgas investīciju iespējas investoriem. Prieks, ka Signet Bank darbība apliecina perspektīvu Latvijas kapitāla tirgus attīstību, un piedāvātie risinājumi to pierāda.. Pateicoties Signet Bank organizētām obligāciju emisijām, esam kļuvuši labāk pazīstami Latvijas kapitāla tirgos. Šobrīd speram nākamo soli un plānojam mūsu akciju sākotnējo piedāvājumu (IPO). Sadarbībai vienmēr cenšamies meklēt partneri, kas ir profesionālis savā jomā. Signet Bank tāda noteikti ir.

Didzis Ādmīdiņš
AS DelfinGroup valdes priekšsēdētājs

Signet Bank izcili noorganizēja ELKO Grupa obligāciju emisiju un iekļaušanu alternatīvā vērtspapīru tirgus Nasdaq Riga First North sarakstā. Emisija nodrošināja nepieciešamos apgrozāmos līdzekļus konkurētspējas saglabāšanai un izaugsmes turpināšanai. Jāpiemin, ka emisija tika noorganizēta salīdzinoši īsā periodā un pārrunas ar investoriem rezultējās ar 2,5 reizes lielāku pieprasījumu, nekā bija pieejams.

Svens Dinsdorfs
ELKO Grupa direktors

Sadarbība ar Signet Bank ir ļoti operatīva un elastīga. Ikdienas jautājumos saņemam atbildes un risinājumus saviem jautājumiem, sadarbības nosacījumi ir loģiski, saprotami un paredzami. Arī sarežģītākos gadījumos novērojam ieinteresētību risināt jautājumu pēc būtības, nevis formāli. Banka strādā ar skaidru vīziju uz attīstību, kas saskan ar EKJU vīziju un palīdz sekmīgi sadarboties.

Māris Danieks
EKJU valdes priekšsēdētājs

Biju pārliecināts par Signet Bank komandas profesionālo pieeju un izcilas kvalitātes latiņu, par ko arī mēs, CleanR Grupa, pārliecinājāmies sadarbojoties Grupas obligāciju emisijas organizācijā. Patiess gandarījums, ka kopā sasniedzām izcilu rezultātu tieši vietējo investoru piesaistē – absolūti lielākā daļa 85% Grupas obligacionāru ir no Latvijas! Spēja iedziļināties nozares un uzņēmuma specifikā, kapitāla tirgus instrumentu niansēta izpratne un prasme katram klientam rast efektīvākos risinājumus raksturo Signet Bank darbu.

Guntars Kokorevičs
AS CleanR Grupa padomes priekšsēdētājs

Signet Bank finansējums un atbalsts ļāva turpināt attīstīt Ekziperī Starptautiskās skolas (EIS) projektu. Tagad EIS ir uzbūvēta un aprīkota vēl viena ēka. Tajā mācās un komfortabli dzīvo vecāko klašu skolēni. Latvijā ir parādījusies pirmā starptautiskā internātskola – te jaunieši mācīsies pēc divām pasaulē zināmākajām un pieprasītākajām vidusskolas programmām. Sadarbība ar Signet Bank sekmējusi starptautiskā izglītības projekta Exupery International School pilnveidi, kas ne tikai pavērs starptautiska līmeņa izglītības iespējas audzēkņiem no Latvijas, bet arī atvērs Latviju vidusskolēniem no visas pasaules.

Jeļena Bujanova
Ekziperī Starptautiskās skolas dibinātāja

Trīs soļi līdz finansējuma saņemšanai

Image
Pieteikties sarunai
aizpildot pieteikumu tepat mājaslapā
Image
Sarunāt tikšanos vai zvanu ar baņķieri
Signet Bank baņķieris sazināsies, lai vienotos par ērtāko sarunas veidu, vietu un laiku
Image
Noslēgt līgumu
par Tavam biznesam piemērotāko finansējuma veidu

Labprāt aprunāsimies par Tava biznesa izaugsmi