Fonds Signet Bond Fund

Fonda ieguldīšanas mērķis ir sniegt ieguldītājiem iespēju gūt ienākumu no diversificētiem ieguldījumiem dažādu nozaru un reģionu parāda vērtspapīros.

Būtiskākais par Signet Bond Fund

Ieguldījumu diversifikācija

Fonda līdzekļi tiek ieguldīti gan attīstīto, gan attīstības valstu valdību, pašvaldību, centrālo banku, kredītiestāžu un komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros

Ieguldījumi augsta ienesīguma obligācijās var veidot līdz pat 70 % no plāna aktīviem

Divas valūtu klases, kas paredzētas ieguldījumiem eiro vai ASV dolāros

Ienesīgums izvēlētajā periodā: +45.23%

1M3M6MYTD1Y2Y3YALL

Pamatinformācija

Reģistrācijas datums

28.04.2020.

Pārvaldīšanas komisija

0.85% gadā

Fonda vērtība

3897190.06 USD

Pirkšanas komisija

0.30%

Pārdošanas komisija

0.00%

Pārdošanas komisija
ja turēšanas termiņš ir īsāks par 1 gadu

0.50%

Gūto ienākumu uzkrāšana

Reģistrācijas valsts

Latvija

Turētājbanka

Signet Bank AS

Fonda klases

 

 
A klase
H klase
 
ISIN
A klase

LV0000401008

H klase

LV0000401016

 
Daļas vērtība uz 23.03.2023
A klase

97.276 USD

H klase

94.213 EUR

 
Daļas vērtības dienas izmaiņa
A klase

-0.120%

H klase

0.426%

 
Ieguldījumu apliecības pārdošanas cena
A klase

97.568 USD

H klase

94.496 EUR

 
Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena
A klase

96.790 USD

H klase

93.742 EUR

 
Valūta
A klase

USD

H klase

EUR

 
Valūtas risku hedžēšanas
A klase

H klase

 
Minimālā pirmreizējās iegādes summa
A klase

1 000.00 USD

H klase

1 000.00 EUR

 
Turpmāko ieguldījumu minimālā summa
A klase

1 ieguldījumu apliecības vērtība

H klase

1 ieguldījumu apliecības vērtība

Riska un ienesīguma profils

Zemāks risks
Augstāks risks
Parasti zemāks ienesīgums
Parasti augstāks ienesīgums
1
2
3
4
5
6
7

Par fondu

Fonda ikmēneša pārskats 12/2022
2022. pusgada pārskats (neauditēts)
Signet Bond Fund 2021. gada finanšu pārskats
2021. pusgada pārskats (neauditēts)
Signet Bond Fond 2020. gada finanšu pārskats
Pamatinformācijas dokuments A klase
Pamatinformācijas dokuments H klase
Signet Bond Fund prospekts
Signet Bond Fund nolikums

Fonda pārvaldītāji

Image
Harijs Beķeris, CMT
SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA VALDES LOCEKLIS
Image
Aleksejs Generalovs
SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS