Izmaiņas Signet Asset Management Latvia IPS pārvaldīto ieguldījumu fondu dokumentos

Informējam, ka 2024. gada 25. jūnijā stājas spēkā grozījumi Signet Asset Management Latvia IPS pārvaldītā ieguldījumu fonda Signet Bond Fund (turpmāk – ieguldījumu fonds) prospektā.

Grozījumi ir saistīti ar to, ka terminu un saīsinājumu sadaļa ir papildināta ar terminu “ilgtspējas faktori”, kā arī prospektā ir norādīta informācija par riskiem, kas saistīti ar ilgtspējas faktoriem, un informācija par ieguldījumu lēmumu ietekmi uz ilgtspējas faktoriem.

Ieguldījumu fonda prospekts ar grozījumiem, kas stājas spēkā 2024.gada 25.jūnijā: PROSPEKTS

Ieguldījumu fonda prospekta aktuālā versija atrodama sadaļā par attiecīgo ieguldījumu fondu šeit: https://signetbank.com/kur-investet/

Pretrunu gadījumā starp šīs informācijas versijām, kas uzrakstītas dažādās valodās, noteicošā ir latviešu valodas versija.