Kredītkartes Mastercard Business ceļojumu un pirkumu apdrošināšana

Rūpējoties par klientu sirdsmieru ceļojot vai iepērkoties, Signet Bank Mastercard Business karšu priekšrocību klāstā esam iekļāvuši apdrošināšanas polisi ar paplašinātu apdrošināto ceļojumu risku klāstu. Ja ceļojat kopā ar ģimeni, apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā arī jūsu ģimenes locekļiem.

Mastercard Business ceļojumu un pirkumu apdrošināšanas pamatnoteikumi

Apdrošināšanas aizsardzība darbojas, kamēr klientam ir spēkā esoša kredītkarte Mastercard Business.


Ģimenes loceklis ir Signet Bank izsniegtas kredītkartes Mastercard Business īpašnieka laulātais vai kopdzīves partneris, ja viņam/ viņai ir kopīgs konts bankā vai kopīgs bērns(-i) līdz 20 gadu vecumam.


Apdrošināšanas aizsardzība  spēkā visā pasaulē, izņemot klienta vai viņa ģimenes locekļa mītnes zemē.


Apdrošināšanas aizsardzība  spēkā, klientam atrodoties ārpus mītnes zemes ne vairāk kā 90 dienas pēc kārtas katrā atsevišķā ceļojumā.


Apdrošināšanas aizsardzība  spēkā klientiem vecumā līdz 85 gadiem. Klienti, kas  vecāki par 85 gadiem, netiek apdrošināti.


Apdrošināšanas aizsardzība  spēkā, iestājoties apdrošināšanas gadījumam ceļojumā aktīvu sporta nodarbību laikā, ieskaitot slēpošanu, snovbordu, sērfošanu, burāšanu, golfu, hokeju, futbolu un citus sporta veidus.


Apdrošināšanas aizsardzība iekļauj tiešo zaudējumu atlīdzināšanu, kuru cēlonis ir terora akts. Terorisma riska apdrošināšana kredītkartes Mastercard Business īpašniekiem un to ģimenes locekļiem ir spēkā visā pasaulē.


Covid-19 saslimšanas apdrošināšana pasargās Mastercard Business karšu īpašniekus gadījumos, ja saslimšanas ar Covid-19 dēļ ārvalstīs būs nepieciešama medicīniskā palīdzība, repatriācija, medicīniskā evakuācija vai Tev būs liegta iekāpšana sabiedriskajā transportā Covid-19 simptomu dēļ, vai saskaņā ar valstī noteikto kārtību jāatrodas izolācijā vai karantīnā.


Ikviens pirkums, kas ar Mastercard Businss karti veikts jebkurā pasaules valstī, ir apdrošināts. Apdrošināšanas polise sedz zaudējumus, kas var rasties 180 dienu laikā pēc pirkuma veikšanas vai saņemšanas brīža.

Mastercard Business ceļojumu un pirkumu apdrošināšanas pamatnoteikumi

Medicīnisko izdevumu apdrošināšana

Medicīniskie izdevumi

 

100 000 EUR

Transportēšanas izdevumi līdz medicīnas iestādei, kur tiek sniegta neatliekamā palīdzība

100 000 EUR

Ambulatorā ārstēšanās

100 000 EUR

Stacionārā ārstēšanās

100 000 EUR

Stomatoloģiskā palīdzība

300 EUR

Recepšu medikamenti, ja tie iegādāti pēc ārstējošā ārsta izrakstītas receptes

300 EUR

Bezrecepšu medikamenti

50 EUR

Grūtniecības aprūpe līdz grūtniecības 28 nedēļai

150 EUR

Repatriācijas un apbedīšanas izmaksas

100 000 EUR

Tālruņa izdevumi saistībā ar medicīniskā riska iestāšanās gadījumu

200 EUR

Ceļojuma pagarinājuma izdevumi, ja medicīniskā riska iestāšanās gadījumā klients nevar atgriezties mītnes zemē

1 500 EUR

Radinieka izdevumi, ja klients nevar atgriezties no ceļojuma paredzētajā laikā un nelaimes gadījuma vai saslimšanas dēļ slimnīcā klientam ir jāpavada vismaz desmit dienas

500 EUR

Bērnu transportēšanas izdevumi, ja klients nevar atgriezties no ceļojuma paredzētajā laikā nelaimes gadījuma vai saslimšanas dēļ

100 000 EUR

Kruķu un ratiņkrēsla izdevumi, tai skaitā ortozes

300 EUR

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Nāves gadījumu apdrošināšana un invaliditātes apdrošināšana

 

20 000 EUR

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ceļojuma laikā

Ja klienta darbības vai bezdarbības dēļ trešajai personai ir nodarīti miesas bojājumi vai bojāta trešajai personai piederoša manta

30 000 EUR

Bagāžas un personisko mantu apdrošināšana

Bagāžas aizkavēšanās ilgāk par 2 stundām

Tiek atlīdzināta pirmās nepieciešamības lietu iegāde

 

300 EUR

Bagāžas zādzība, bojājumi, bojāeja

 1 000 EUR

Pases, ID kartes, transportlīdzekļa vadītāja apliecības, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības nolaupīšana, nozagšana vai nozaudēšana

 300 EUR

Bagāžas nolaupīšana, tai atrodoties klienta pārziņā

 1 000 EUR

Slēpošanas inventāra bojājums nelaimes gadījumā

 200 EUR

Ceļojuma atcelšanas, pārtraukšanas un nokavēšanas apdrošināšana

Ceļojumu atcelšana

Tiek atlīdzināti izdevumi:

 • par samaksāto ceļojuma priekšapmaksu, ko trešās puses nav atlīdzinājušas, ja klients nedodas ceļojumā;
 • klienta, klienta radinieka vai līdzi ceļotāju negaidītas, nopietnas traumas vai negaidītas, akūtas slimības dēļ;
 • radinieka vai citu līdzi ceļotāju nāves dēļ;
 • ja klienta ceļošanai nepieciešamie dokumenti ir nozagti vai nolaupīti pirms ceļojuma sākuma datuma un to atjaunošana nepieciešamajā termiņā nav iespējama;
 • ja ir nodarīts kaitējums klienta piederošajam kustamajam vai nekustamajam īpašumam (radītie zaudējumi vairāk kā 5000 EUR, ir obligāti nepieciešama klienta klātbūtne bojājumu novēršanai vai sakarā ar uzsākto izmeklēšanu).

 

 700 EUR

Ceļojuma pārtraukšana

Ceļojuma biļešu apmaiņu vai jaunu biļešu iegādi (ieskaitot transfēru uz lidostu, lai klients atgrieztos mītnes zemē ekonomiskajā klasē), ja uzsākto ceļojumu iztraucē:

 • klienta radinieku vai citu līdzi ceļotāju saslimšana, nopietna trauma vai nāve ceļojuma laikā;
 • klienta ceļojumam nepieciešamo dokumentu zādzība vai laupīšana ceļojuma laikā, ja to atjaunošana nepieciešamajā termiņā nav iespējama un tā dēļ ceļojumu turpināt nav iespējams;
 • ja ir nodarīts kaitējums klienta piederošajam kustamajam vai nekustamajam īpašumam (radītie zaudējumi vairāk kā 1000 EUR, ir obligāti nepieciešama klienta klātbūtne bojājumu novēršanai vai sakarā ar uzsākto izmeklēšanu).

 700 EUR

Ceļojuma nokavēšana

 • ja sabiedriskais transports aizkavējas saistībā ar sliktiem laika apstākļiem, dabas katastrofām, ceļu satiksmes negadījumu, transportlīdzekļa tehniskas kļūmes dēļ;
 • ja transportlīdzeklis, kuru klients izmantoja, ir iekļuvis ceļu satiksmes negadījumā vai saistībā ar transportlīdzekļa tehnisku defektu, kas nepastāvēja vai par kura pastāvēšanu klients nevarējāt zināt pirms brauciena, kā arī dabas katastrofu dēļ.

 1 000 EUR

Nokavēts savienojošais transportlīdzeklis

Ceļojuma biļešu apmaiņa vai jaunu biļešu iegāde ekonomiskajā klasē un naktsmītnes izmaksas ceļojuma starpposmā

 5 00 EUR

COVID 19 apdrošināšana

 • Medicīnisko izdevumu apdrošināšanas ietvaros tiks atlīdzināti izdevumi par ārstēšanos stacionārā ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus par vienu apdrošināšanas gadījumu.
 • Ceļojuma atcelšanas, pārtraukšanas un nokavēšanas gadījumā, apdrošināšanas ietvaros atlīdzināmie zaudējumi tiks segti, ja:
  • būs liegta iekāpšana sabiedriskajā transportā Covid-19 simptomu dēļ (piemēram, paaugstināta ķermeņa temperatūra, drudzis);
  • ceļojuma atcelšanas, pārtraukšanas vai nokavēšana notikusi, jo klients saslimis ar Covid-19 vai ir kontaktpersona, kurai saskaņā ar valstī noteikto kārtību jāatrodas izolācijā vai karantīnā.

 

2 000 EUR

Pirkumu apdrošināšana

Apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā šādiem riskiem:

 • zādzība vai laupīšana, ja apdrošināšanas gadījums iestājies 180 dienu laikā no preces iegādes / piegādes brīža;
 • zādzība vai laupīšana, ja prece atrodas klienta automašīnas bagāžniekā;
 • preces izmantošanas vai lietošanas neiespējamība tāda defekta atklāšanas gadījumā, uz kuru attiecas garantija, un apdrošināšanas gadījums ir iestājies 180 dienu laikā no preces iegādes vai piegādes brīža.

 

20 000 EUR

Limits vienam apdrošināšanas gadījumam

 1 500 EUR

Kā rīkoties, ja ir iestājies apdrošināšanas gadījums?

Iepazīstaties ar pilniem Mastercard Business ceļojumu un pirkumu apdrošināšanas noteikumiem.

Ja ir iestājies apdrošināšanas gadījums, sazinieties ar Balcia Insurance SE, izmantojot diennakts atbalsta  tālruni +371 20682222.

Ja atrodaties Turcijā, Ēģiptē, Grieķijā vai Bulgārijā un ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, tad obligāti sazinieties ar Balcia Insurance SE, izmantojot diennakts atbalsta tālruni +371 20682222.

Signet Bank maksājumu karšu apdrošināšanu nodrošina Balcia Insurance SE