Pieteikumi ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai no ieguldītājiem, kuri apliecības tur EXT LTD un XNT LTD, netiks pieņemti izpildei

Vēršam uzmanību, ka depozitārijs Nasdaq CSD 30.12.2022. ir pieņēmis lēmumu apturēt piekļuvi Nasdaq CSD vērtspapīru norēķinu sistēmai finanšu iestādei Macte Invest FM, AB, kas ir vienīgais zināmais finanšu instrumentu konta turētājs finanšu iestādēm EXT LTD (reģ. Nr. HE 293592, Kipra) un XNT LTD (reģ. Nr. C 52182, Malta). Minēto ierobežojumu dēļ, sākot ar 26.01.2024. Signet Asset Management Latvia IPS (turpmāk – Sabiedrība) saņemtie pieteikumi ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai no ieguldītājiem, kuri ieguldījumu apliecības tur finanšu iestādēs Macte Invest FM AB, EXT LTD un XNT LTD, netiks pieņemti izpildei.

Ieguldītājiem, kuri apliecības tur finanšu iestādēs Macte Invest FM AB, EXT LTD un XNT LTD, jāatver finanšu instrumentu konts citā finanšu iestādē un jāiesniedz tai rīkojums par vērtspapīru pārvedumu. Kad ieguldījumu apliecības tiks pārvestas uz finanšu iestādi, kura ir tiesīga turēt un veikt darījumus ar ieguldījumu apliecībām, ieguldītājs varēs iesniegt Sabiedrībai pieteikumu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai.

Informācija par Nasdaq CSD pieņemto lēmumu apturēt Macte Invest FM, AB piekļuvi Nasdaq CSD vērtspapīru norēķinu sistēmai ir pieejama šeit