Izmaiņas Signet Asset Management Latvia IPS pārvaldīto ieguldījumu fondu dokumentos

Izmaiņas Signet Asset Management Latvia IPS pārvaldīto ieguldījumu fondu dokumentos

Informējam, ka 2024.gada 17.maijā stājās spēkā grozījumi Signet Asset Management Latvia IPS (turpmāk – Sabiedrība) pārvaldīto ieguldījumu fondu Signet Bond Fund un Signet Sustainability Promoting Fund (turpmāk – ieguldījumu fondi) prospektā, pārvaldes nolikumā un pamatinformācijas dokumentā.

Grozījumi prospektā ir saistīti ar to, ka ir aktualizēta informācija par Sabiedrības valdi, turētājbankas rekvizītiem un ieguldījumu fondu pārvaldnieku, kā arī aktualizēts citu Sabiedrības pārvaldāmo fondu saraksts, norādīti ieguldījumu fondu iepriekšējo 3 gadu darbības rezultāti un veikti redakcionālie labojumi.

Grozījumi pārvaldes nolikumā ir saistīti ar to, ka ir aktualizēta informācija par turētājbankas rekvizītiem un veikti redakcionālie labojumi.

Grozījumi pamatinformācijas dokumentā ir saistīti ar to, ka ir aktualizēta informācija sadaļās “Darbības rezultātu scenāriji”, “Izmaksas laika gaitā”, “Izmaksu sastāvs” un “Līdzšinējās darbības rezultāti”, kā arī precizēti sūdzību iesniegšanas veidi.

Aktuālie dokumenti atrodami sadaļā par attiecīgo ieguldījumu fondu šeit: https://signetbank.com/kur-investet/

Pretrunu gadījumā starp šīs informācijas versijām, kas uzrakstītas dažādās valodās, noteicošā ir latviešu valodas versija.