Fonds Signet Sustainability Promoting Fund

Fonda ieguldīšanas mērķis ir sniegt Ieguldītājiem iespēju gūt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, veicot diversificētus ieguldījumus tādu uzņēmumu parāda un gan kapitāla vērtspapīros, kas veicina vides politikas ilgtspējas mērķu sasniegšanu. Fonds ir veidots, lai veicinātu vides un sociālos raksturlielumus.

Fonda ieguldījumu stratēģija atļauj veikt līdz 70% no ieguldījumiem kredītiestāžu vai komercsabiedrību kapitāla vērtspapīros, un līdz 100% no Fonda aktīviem var tikt ieguldīti kredītiestāžu un komercsabiedrību emitētos parāda vērtspapīros. Ieguldījumu reģions nav ierobežots taču, galvenokārt, ieguldījumi tiek veikti ES dalībvalstu, ESAO valstu un Austrumeiropas valstīs. Fonda ienākumu veido ieguldījumu cenu pieaugums, kupona un dividenžu maksājumi.

Fonda daļas vērtība

Ienesīgums izvēlētajā periodā: +45.23%

1M3M6MYTD1YALL

Pamatinformācija

Darbības uzsākšanas datums

09.11.2022.

Reģistrācijas valsts

Latvija, UCITS

ISIN

LV0000401040

Pārvaldīšanas maksa

1.5% gadā

Pirkšanas komisija

0.00%

Pārdošanas komisija

0.00%

Pārdošanas komisija ja turēšanas termiņš ir īsāks par 1 gadu

0.50%

Pamatvalūta

EUR

Minimālā pirmreizējās iegādes summa

1 000.00 EUR

Turpmāko ieguldījumu minimālais apjoms

1 ieguldījumu apliecības vērtība

Gūto ienākumu uzkrāšana

Līdzekļu turētājs

Signet Bank AS

Riska profils

Zemāks risks
Augstāks risks
Parasti zemāks ienesīgums
Parasti augstāks ienesīgums
1
2
3
4
5
6
7

Par fondu

Fonda ikmēneša pārskats 04/2024
Signet Sustainability Promoting fund 2023. gada finanšu pārskats
Signet Sustainability Promoting Fund pamatinformācijas dokuments
2023. pusgada pārskats (neauditēts)
Signet Sustainability Promoting fund 2022. gada finanšu pārskats
Periodiskā informācija par vides un sociāliem raksturlielumiem
Signet Sustainability Promoting Fund nolikums
Signet Sustainability Promoting Fund prospekts
Informācija pirms līguma noslēgšanas par vides un sociāliem raksturlielumiem

Ar ilgtspēju saistītas informācijas atklāšana

Informācija par vides vai sociālo raksturlielumu veicināšanu
Paziņojums par ieguldījumu lēmumu svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem

Fonda pārvaldītāji

Image
Harijs Beķeris, CMT
SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA VALDES LOCEKLIS
Image
Aleksejs Generalovs
SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS