Sludinājums par sagatavošanas procesu fonda likvidācijai

Cienījamais ieguldītāj!

Signet Asset Management Latvia IPS (turpmāk – Pārvaldes sabiedrība), kas pārvalda ieguldījumu fondus Integrum Global USD Bond Fund, Integrum Global EUR Bond Fund, Integrum Global EUR Stock Index Fund un Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund (turpmāk katrs atsevišķi – fonds), vēlas Jūs kā šī fonda ieguldītāju informēt, ka 2024. gada 3. ceturksnī ir plānots uzsākt minētā fonda likvidāciju. Galvenais fonda likvidācijas iemesls ir lielais investoru īpatsvars ar augstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju pārkāpšanas riska līmeni, kas neatbilst Pārvaldes sabiedrības riska apetītei. Šī riska mazināšana izraisīs būtisku kapitāla aizplūšanu no fonda, kas padarīs nerentablu turpmāko fonda darbību.

Līdz 2024. gada 31. augustam Pārvaldes sabiedrība plāno izstrādāt un apstiprināt fonda likvidācijas plānu, kā arī saskaņot to ar Latvijas Banku. Paziņojums par likvidācijas uzsākšanu tiks publicēts nekavējoties pēc likvidācijas atļaujas saņemšanas no Latvijas Bankas. Lūdzam ņemt vērā, ka fonda likvidācijas laikā jebkādas darbības ar fonda ieguldījumu apliecībām nebūs iespējamas. Tāpat fonda likvidācijas process būs saistīts ar papildu izmaksām, tai skaitā atliktajām izmaksām (piemēram, nepieciešamās IT infrastruktūras un personāla uzturēšana), kuras tiks segtas no fonda likvidācijas ieņēmumiem un samazinās ieguldītājam izmaksājamo likvidācijas ieņēmumu daļu.

Šajā sakarā Pārvaldes sabiedrība iesaka visiem fonda ieguldītājiem, kuri ir izgājuši ieguldītāju identifikācijas un pārbaudes procedūru un saņēmuši atļauju veikt darījumus ar fondu ieguldījumu apliecībām, nekavējoties iesniegt Pārvaldes sabiedrībai rīkojumu par fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu. Pēc rīkojuma saņemšanas Pārvaldes sabiedrība atpirks fonda ieguldījumu apliecības fonda Prospektā noteiktajā kārtībā.

Pārvaldes sabiedrība arī iesaka visiem ieguldītājiem, kuri vēl nav pabeiguši identifikācijas un pārbaudes procedūru, nekavējoties sazināties ar Pārvaldes sabiedrību, lai to pabeigtu.