Izmaiņas Signet Asset Management Latvia IPS pārvaldīto ieguldījumu fondu dokumentos

Informējam, ka 2024.gada 15.maijā stājās spēkā grozījumi Signet Asset Management Latvia IPS (turpmāk – Sabiedrība) pārvaldīto ieguldījumu fondu Integrum Global Bond Fund, Integrum Global EUR Stock Index Fund un Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund (turpmāk – ieguldījumu fondi) prospektā un pamatinformācijas dokumentā.

Grozījumi ieguldījumu fondu normatīvajos dokumentos ir saistīti ar to, ka ir aktualizēta informācija par Sabiedrības nosaukumu, kā arī prospektā aktualizēta informācija par Sabiedrības padomi, aktualizēta informācija par fonda pārvaldnieku un aktualizēti citu Sabiedrības pārvaldāmo fondu nosaukumi.

Aktuālie dokumenti atrodami sadaļā par attiecīgo ieguldījumu fondu šeit: https://signetbank.com/ieguldijumu-fondi/

Pretrunu gadījumā starp šīs informācijas versijām, kas uzrakstītas dažādās valodās, noteicošā ir latviešu valodas versija.